Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 9 Grunnbok, Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
219,-

Tetra 9 Grunnbok, Brettbok
Matematikk for ungdomstrinnet

Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.

I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 9 Grunnbok tar opp disse emnene:
  • tall og algebra
  • ligninger
  • geometri
  • prosent
  • sannsynlighetsregning
  • funksjoner
I tillegg har Tetra 9 regelsamlingen Verktøykassa og fasit.
Forfattere:
ISBN:
9788211022141
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
333
Tetra 9 Grunnbok, Brettbok