Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 10 Grunnbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211020789
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
335
Verk:
Tetra
Trinn:
10
Digital ressurs
Tetra 10 Grunnbok, d-bok

Tetra 10 Grunnbok, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet

Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.

I
Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 10 Grunnbok tek opp desse emna:
store og små tal
likningar og ulikskapar
geometri
utforsking
repetisjon
på stram line

I tillegg har
Tetra 10 regelsamlinga Verktøykassa og fasit.

Tetra 10 Grunnbok, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Tetra 10 Grunnbok, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Bøker i samme serie