Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 8 Treningshefte, interaktiv d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
169,-

Tetra 8 Treningshefte, interaktiv d-bok

Tetra er eit matematikkverk for 8.-10. trinn.

Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelinga i Tetra er knytt nært opp til hovudområda i læreplanen slik at det er oversiktleg å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter eit innleiande felleskurs kan eleven velje vanskegrad for det neste kurset på grunnlag av ein innlagd test lett å administrere for læraren, lett å velje for eleven.

I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgåvene er mange og varierte med mellom anna utfordrande oppgåver for elevar som vil ha noko å bryne seg på. Læraren kan lett velje arbeidsformer for elevane og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjonar og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 8 treningshefte (interaktiv d-bok) er eit oppgåvehefte i digital form for elevar som treng eit enklare opplegg. Den interaktive d-boka inneheld dei same oppgåvene som papirheftet og har same oppbygging som grunnboka. Det er både interaktive og sjølvrettande oppgåver i boka, og alle svar kan lagrast.

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211023162
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Verk:
Tetra
Trinn:
8
Tetra 8 Treningshefte, interaktiv d-bok