Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 10 Grunnbok, Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
219,-

Tetra 10 Grunnbok, Brettbok
Matematikk for ungdomstrinnet

Tetra er et matematikkverk for 8.-10. trinn. Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt test – lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.

I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 10 Grunnbok tar opp disse emnene:
  • store og små tall
  • ligninger og ulikheter
  • geometri
  • utforsking
  • repetisjon
  • på stram lineI tillegg har Tetra 10 regelsamlingen Verktøykassa og fasit.
Forfattere:
ISBN:
9788211022165
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
335
Tetra 10 Grunnbok, Brettbok