Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tegningsforståelse og 3D-modellering, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211038074
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
60
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Tegningsforståelse og 3D-modellering, d-bok

Tegningsforståelse og 3D-modellering, d-bok
Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Målet med denne læreboka er å kunne forstå tradisjonelle arbeidstegninger, men også kunne bruke 3D-modeller i det daglige arbeidet på en byggeplass. Vi har derfor valgt å utvikle et læremiddel (bok/nettressurs) på tvers av programfagene; Praktisk yrkesutøvelse og Arbeidsmiljø og dokumentasjon. Boka støtter arbeidet med kompetansemålene innenfor tegningslesning, dokumentasjon og 3D-modellering. Vår rettesnor har vært at elevene fortsatt må lære å lese og jobbe etter tradisjonelle arbeidstegninger, samtidig som de får en innføring i de mest avanserte digitale verktøy som benyttes i dag.

I og med at bygg- og anleggsprosjekter i økende grad blir prosjektert, planlagt og utført basert på 3D-modeller legger vi vekt på å vise praktisk bruk av bygningsinformasjonsmodeller for fagarbeidere. En bygningsinformasjonsmodell (BIM) er en rik beskrivelse av bygget, egentlig en database med informasjon om alle bygningselementene, men det er også en arbeidsbeskrivelse slik som en tradisjonell arbeidstegning. I nettressursen får elever og lærere tilgang til en ekte 3D-modell.


Innholdet i læreboka er organisert i to deler: 
    • Del 1 Tegning og arbeidsbeskrivelser; Oppbygning av tekniske tegninger, Standarder og normer for teknisk tegning og Tekniske symboler og tegn
    • Del 2 3D-modellering; Hva er BIM? Hva bruker vi BIM til? BIM i anleggsbransjen, BIM og fagarbeideren, Presentasjon av Gol trafikkstasjon – en digital byggeplass og Praktiske oppgaver knyttet til en reell 3D-modell

Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk:

  • Praktisk yrkesutøvelse
  • Praktisk yrkesutøvelse – del 2, særløpsfagene 
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Tegningsforståelse og 3D-modellering
  • Nettressurs bygg- og anleggsteknikk

Format
Språk
Forventes utgitt 24.08.2021
Antall
119,-

Bøker i samme serie