Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Praktisk yrkesutøvelse, d-bok
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211038098
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
390
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Praktisk yrkesutøvelse, d-bok

Praktisk yrkesutøvelse, d-bok
Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Det er 27 yrker å velge mellom i bygg- og anleggsteknikk. I denne læreboka presenterer vi alle yrkene med deres sentrale arbeidsoppgaver, verktøy og materialer. Eleven får raskt innsikt i hva som er typisk for de forskjellige yrkene. Innholdet i læreboka presenteres både på papir og på digitale flater. Læreboka har en fleksibel struktur som gjør at lærer kan differensiere etter nivå og interesse. Gjennom arbeid med praktiske oppgaver blir elevene trent i grunnleggende ferdigheter, tverrfaglige temaer og dybdelæring. Læremidlet støtter en oppgavebasert undervisning som veksler mellom verksted og klasserom.

Boka er seksjonert slik at yrkene blir presentert innenfor sine tilhørende Vg2-områder, og tekstene har god visuell støtte i figurer, bilder og illustrasjoner. Kjerneelementene er utgangspunkt for strukturen innenfor hvert yrke.

Andre aktuelle læremidler i serien bygg- og anleggsteknikk:

  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Arbeidsbok – skisser, arbeidstegninger, tredimensjonal modellering og praktiske oppgaver
  • Elevressurs tilbyr en søkbar begrepsdatabase, materiell til gjennomføring av dokumentert sikkerhetsopplæring og innføring i bruk av arbeidstegninger og enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag.
  • Lærerressurs som viser ulike modeller for årsplanlegging av programfag og yrkesfaglig fordypning etter Fagfornyelsen. Litt om vurdering og hvordan praktisere baklengs planlegging av undervisning. Tilgang til elevressursene og de digitale utgavene av lærebøkene.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
299,-

Bøker i samme serie