Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
fagfornyelsen Tegningsforståelse og 3D-modellering, Brettbok
Språk
Bokmål Flerspråklig Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
149,-

Tegningsforståelse og 3D-modellering, Brettbok
Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Målet med denne læreboka er å kunne forstå tradisjonelle arbeidstegninger og kunne bruke 3D-modeller i det daglige arbeidet på en bygg- og anleggsplass. Boka støtter arbeidet med kompetansemålene innenfor tegningslesning, dokumentasjon og 3D-modellering.

Vår rettesnor har vært at elevene fortsatt må lære å lese og jobbe etter tradisjonelle arbeidstegninger, men samtidig få en innføring i de mest avanserte digitale verktøy som benyttes i dag.I nettressursen gis tilgang til en ekte bygningsinformasjonsmodell.

Innholdet i læreboka er organisert i to deler:
  • Del 1 Tegning og arbeidsbeskrivelser
  • Del 2 3D-modellering i arbeidsoppdrag

Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk:
  • Praktisk yrkesutøvelse
  • Praktisk yrkesutøvelse – særløpsfagene
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Tegningsforståelse og 3D-modellering
  • Nettressurs bygg- og anleggsteknikk
Forfattere:
ISBN:
9788211038128
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
92
Trinn:
VG1
Tegningsforståelse og 3D-modellering, Brettbok