Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Forfattere:
ISBN:
9788211037992
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Arbeidsmiljø og dokumentasjon

Arbeidsmiljø og dokumentasjon
Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Denne læreboka støtter elevens arbeid med kompetansemålene i programfaget, men ser også alle program- og fellesfagene i sammenheng. Bygg- og anleggsnæringen er en risikoutsatt bransje og et godt arbeidsmiljø krever innsats og forståelse. Forfatterne er opptatt av at eleven gjennom opplæringen oppdager at et godt arbeidsmiljø krever noe av oss alle. At hvordan vi og presterer, trives og utvikler oss i arbeidslivet er avhengig av et godt arbeidsmiljø. 


Innholdet i læremidlet presenteres både på papir og på digitale flater. Læreboka har en fleksibel struktur som gjør at lærer kan differensiere etter nivå og interesse. Gjennom arbeid med praktiske oppgaver blir elevene trent i grunnleggende ferdigheter, tverrfaglige temaer og dybdelæring. Læremiddelet støtter en oppgavebasert undervisning som veksler mellom verksted og klasserom.


Andre aktuelle læremidler i serien bygg- og anleggsteknikk:


Praktisk yrkesutøvelse 

  • Arbeidsbok – skisser, arbeidstegninger, tredimensjonal modellering og praktiske oppgaver
  • Elevressurs tilbyr en søkbar begrepsdatabase, materiell til gjennomføring av dokumentert sikkerhetsopplæring og innføring i bruk av arbeidstegninger og enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag.
  • Lærerressurs som viser ulike modeller for årsplanlegging av programfag og yrkesfaglig fordypning etter Fagfornyelsen. Litt om vurdering og hvordan praktisere baklengs planlegging av undervisning. Tilgang til elevressursene og de digitale utgavene av lærebøkene.

Format
Språk
Forventes i salg 12.01.2021
Antall
199,-

Bøker i samme serie