Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Praktisk yrkesutøving, d-bok
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211038104
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
463
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Praktisk yrkesutøving, d-bok

Praktisk yrkesutøving, d-bok
Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Målet med denne læreboka er at alle som har valt Vg1 bygg- og anleggsteknikk, skal kunne gjere seg kjende med dei yrka som blir utøvde innanfor denne bransjen. Det gjeld både dei som på førehand har valt yrke, og dei som treng litt meir tid til å bestemme seg.

Kjerneelementa og kompetansemåla i læreplanen dannar utgangspunkt for innhaldet i læreboka. Boka er bygd opp på ein fleksibel måte, slik at ein kan dele opp stoffet og differensiere etter nivået og interessene til elevane. Boka er delt inn i ni kapittel slik at yrka blir presenterte innanfor dei tilhøyrande Vg2-områda, og tekstane har gjennomgåande visuell støtte i figurar, bilete og illustrasjonar. 

Vi tilrår at de kombinerer alle lærebøkene og nettressursane i serien i skulearbeidet.

Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk:

  • Praktisk yrkesutøving
  • Praktisk yrkesutøving – del 2, særløpsfaga 
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Teikningsforståing og 3D-modellering
  • nettressursen for bygg- og anleggsteknikk


Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
285,-

Bøker i samme serie