Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Praktisk yrkesutøving, særløpsfaga, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
63,-

Praktisk yrkesutøving, særløpsfaga, d-bok
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Målet med lærebøkene i praktisk yrkesutøving er at alle som har valt Vg1 bygg- og anleggsteknikk, skal kunne gjere seg kjende med dei yrka som rekrutterer frå dette utdanningsprogrammet. Det gjelder både dei som på førehand har valt yrke, og dei som treng litt meir tid til å bestemme seg.

Kjerneelementa og kompetansemåla i læreplanen er utgangspunkt for innhaldet i lærebøkene. Bøkene er bygde opp på ein fleksibel måte, slik at stoffet kan delast opp og differensierast etter nivået og interessene til elevane. Denne boka presenterer særløpsfaga som følgjer modellen 1 år i skule + 3 år i lære. Tekstane har gjennomgåande visuell støtte i figurar, bilete og illustrasjonar.

Vi tilrår at de kombinerer alle lærebøkene og nettressursane i serien i skulearbeidet.

Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk:
  • Praktisk yrkesutøving
  • Praktisk yrkesutøvelse – særløpsfaga
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Teikningsforståing og 3D-modellering
  • Nettressurs for bygg- og anleggsteknikk
Forfattere:
ISBN:
9788211045089
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Praktisk yrkesutøving, særløpsfaga, d-bok