Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
199,-

Praktisk yrkesutøvelse, særløpsfagene
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Målet med lærebøkene i praktisk yrkesutøvelse er at alle som har valgt Vg1 bygg- og anleggsteknikk, skal kunne gjøre seg kjent med de yrkene som rekrutteres fra dette utdanningsprogrammet. Det gjelder både de som på forhånd har valgt yrke, og de som trenger litt mer tid til å bestemme seg. 

Kjerneelementene og kompetansemålene i læreplanen er utgangspunkt for lærebøkenes innhold. Bøkene er bygget opp på en fleksibel måte slik at stoffet kan deles opp og differensieres etter elevenes nivå og interesser. Denne boka presenterer særløpsfagene som følger modellen: 1 år i skole + 3 år i læra. Tekstene har gjennomgående visuell støtte i figurer, bilder og illustrasjoner. 

Vi anbefaler at alle lærebøkene og nettressursene i serien kombineres i skolearbeidet.

Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk:
  • Praktisk yrkesutøvelse
  • Praktisk yrkesutøvelse - særløpsfagene 
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Tegningforståelse og 3D-modellering
  • Nettressurs bygg- og anleggsteknikk
Forfattere:
ISBN:
9788211043634
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
100
Verk:
Bygg- og anleggsteknikk
Trinn:
VG1
Praktisk yrkesutøvelse, særløpsfagene