Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
link 7 Workbook, d-bok
Språk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
95,-

link 7 Workbook, d-bok
Engelsk for barnetrinnet

link er eit læreverk i engelsk for heile barnetrinnet. Verket er eit friskt pust i engelskundervisninga og legg vekt på felles, fleirfaglege aktivitetar og djupnelæring. 
I link har vi fokus på interkulturell kompetanse, og vi følgjer fem gjennomgangsfigurar, frå 1. til 7. klasse. 
link byggjer på oppdaterte læreplanar og tek elevane på alvor i ein ny kvardag.
  • Arbeid med interkulturell kompetanse set engelskfaget i ein global samanheng.
  • Engelskspråklege tekstar gir bakteppe for nye perspektiv.
  • Lese- og skrivestrategiar lèt elevane jobbe aktivt med innhald.
  • Oppgåver med vekt på utforsking utviklar refleksjonsevna hos elevane.
  • Elevane jobbar med kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap.
  • Oversikt og djupnelæring gir samanheng i lærestoffet.
  • Systematisk språklæring gir eit godt grunnlag for vidare arbeid med faget.
Komponentar på 7. trinn
  • link 7 Textbook
  • link 7 Workbook
  • link 7 Teacher’s Guide
Digitale ressursar for elev og lærar. Alle bøkene er tilgjengelege i digital utgåve, som d-bok.

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211038852
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
160
Verk:
link
Trinn:
7
link 7 Workbook, d-bok