Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
link 2 Pupils book, d-bok
Språk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
49,-

link 2 Pupils book, d-bok
Engelsk for barnetrinnet

link er et læreverk i engelsk for hele barnetrinnet. Verket er et friskt pust i engelskundervisningen og vektlegger felles, flerfaglige aktiviteter og dybdelæring. I link har vi fokus på interkulturell kompetanse, og vi følger fem gjennomgangsfigurer, fra 1. til 7. klasse. link bygger på oppdaterte læreplaner og tar elevene på alvor i en ny hverdag. Arbeid med interkulturell kompetanse setter engelskfaget i en global sammenheng. Engelskspråklige tekster gir bakteppe for nye perspektiver. Lese- og skrivestrategier lar elevene jobbe aktivt med innhold. Oppgaver med vekt på utforsking utvikler elevenes evne til refleksjon. Elevene jobber med kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap. Oversikt og dybdelæring gir sammenheng i lærestoffet. Systematisk språklæring gir et godt grunnlag for videre arbeid med faget. Komponenter på 2. trinn link 2 Pupil’s book link 2 Teacher’s Guide link 1–4 Flashcards Digitale ressurser for elev og lærer. Alle bøker er tilgjengelige i digital utgave, som d-bok. Les mer om verket på www.fagbokforlaget.no


Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211032393
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
84
Verk:
link
Trinn:
2
link 2 Pupils book, d-bok