Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Engelsk
Trinn: 1-7
Læreplan: Fagfornyelsen - læreplan i engelsk
Komponenter: Elevbøker, arbeidsbøker, lærerveiledning, nettressurs, d-bøker, flashcards

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert på link!

link er et nyskrevet engelskverk for hele barnetrinnet. Verket tar utgangspunkt i at språkundervisningen skal bidra til å utvikle elevene og styrke deres nysgjerrige blikk på verden rundt seg. link legger vekt på aktivitet, tverrfaglighet og interkulturell kompetanse, slik at elevene får trene evnen til å se ulike perspektiver.

Det engelske språket er et verktøy til samhandling og forståelse, og faget henger tett sammen med de andre fagene i skolen: Lese- og skriveopplæring i norsk, logisk tenking og utforsking i matematikk. Språkfaget engelsk finner også sin plass i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap. I link jobber vi flerfaglig og legger til rette for dybdelæring.

Med link hører, leser og snakker elevene engelsk sammen med de fem gjennomgangsfigurene, Jonathan, Mercy, Thea, James og Aryan. I samarbeid bygger de opp begrepsstrukturer og kognitive mønstre. Med et vell av muntlige og skriftlige aktiviteter samler de kunnskap og øver opp evnen til å lytte, forstå og kommunisere
med andre.

I en verden i endring legger vi vekt på det som er felles – det som knytter oss sammen.

Vi arrangerer gratis, heldigitale link-kurs våren 2020!

Klikk her for å melde deg på webinar

Anders Otterbech Jølbo Myrset er stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Han har en bachelorgrad i English Language and Literature Studies, en bachelorgrad i Creative Writing and Journalism, og en mastergrad i Literacy Studies. Hans interessefelt er pragmatics, Readers Theatre, og kreativ skriving. Anders har tidligere undervist i grunnskolen og som universitetslektor for lærerstudenter.

Helene Szikszay er adjunkt med tillegg og har fordypning i engelsk samt grunnfag i privatrett. Hun har undervisningserfaring fra 1-10. trinn. Helene er opptatt av å motivere til lærelyst gjennom variert undervisning og muntlige aktiviteter, og jobber for tiden på mellomtrinnet i Lillestrømskolen.

Kitty Mezzetti er adjunkt med tillegg og jobber i Lillestrømskolen. Hun tok sin lærerutdannelse ved Universitetet i Oslo, og ved Høgskolen i Oslo. Kitty er kreativ og opptatt av elevaktivitet og variasjon i undervisningen. Hun er også hjernen bak nettsidene Kittys oppgaver.

Nina Oddvik er adjunkt med tillegg, og arbeider i Bergensskolen. Hun tok lærerutdanning ved UiA og Høgskolen i Oslo, med fordypning i engelsk, samfunnsfag og ikt. Hennes interesseområder er i tillegg profesjonsfaglig digital kompetanse (Pfdk), og lærer- og skoleutvikling.

Rebecca Anne Charboneau Stuvland er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Hun har bakgrunn som lærer og har tatt doktorgrad i lesing på fjerde og femte klasse. Rebecca jobber med faglig utvikling av engelsklærere gjennom Kompetanse for Kvalitet, og underviser studenter på master i Literacy studies. Hun er opptatt av utvikling av gode språkferdigheter, interkulturell kommunikasjon og flerspråklighet.

Våren 2020 tilbyr vi gratis, heldigitale kurs i link!
Til fagfornyelsen arrangerer vi en rekke webinarer om våre kommende læreverk. Under webinaret kan du stille spørsmål til forfattere og redaktører som presenterer sine læreverk.
Webinar er nettbaserte presentasjoner eller kurs som fungerer litt som en videosamtale. Alle kan høre og se foredragsholderen, men du vil ikke høres eller synes. 

Klikk her for å melde deg på webinar

1. TRINN

2. TRINN

3. TRINN

4. TRINN

5. TRINN

6. TRINN

7. TRINN