Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Engelsk
Trinn: 1-7
Læreplan: Fagfornyelsen - læreplan i engelsk
Komponenter: Elevbøker, arbeidsbøker, lærerveiledning, nettressurs, d-bøker, flashcards, plakater

link er et nyskrevet engelskverk for hele barnetrinnet. Verket tar utgangspunkt i at språkundervisningen skal bidra til å utvikle elevene og styrke deres nysgjerrige blikk på verden rundt seg. link legger vekt på aktivitet, tverrfaglighet og interkulturell kompetanse, slik at elevene får trene evnen til å se ulike perspektiver. Det engelske språket er et verktøy til samhandling og forståelse, og faget henger tett sammen med de andre fagene i skolen: Lese- og skriveopplæring i norsk, logisk tenking og utforsking i matematikk. Språkfaget engelsk finner også sin plass i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap. I link jobber vi flerfaglig og legger til rette for dybdelæring.

Med link hører, leser og snakker elevene engelsk sammen med de fem gjennomgangsfigurene, Jonathan, Mercy, Thea, James og Aryan. I samarbeid bygger de opp begrepsstrukturer og kognitive mønstre. Med et vell av muntlige og skriftlige aktiviteter samler de kunnskap og øver opp evnen til å lytte, forstå og kommunisere med andre.
1-5. trinn er tilgjengelig allerede nå. 6. Trinn kommer i 2022 og 7. trinn i 2023. 

Med link får du: 

  • Engelskspråklige tekster som gir nye perspektiver
  • Lese- og skrivestrategier som aktiviserer elevene
  • Oppgaver med vekt på utforskning
  • Kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap
  • Systematisk språklæring som gir et godt læringsgrunnlag
  • Interkulturell kompetanse i en global sammenheng
  • Gratis elevressurs med interaktive oppgaver, lyd og video
  • Lærerressurs med mye ekstra innhold

Om forfatterne

Anders Otterbech Jølbo Myrset er stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Han har en bachelorgrad i English Language and Literature Studies, en bachelorgrad i Creative Writing and Journalism, og en mastergrad i Literacy Studies. Hans interessefelt er pragmatics, Readers Theatre, og kreativ skriving. Anders har tidligere undervist i grunnskolen og som universitetslektor for lærerstudenter.

Helene Szikszay er adjunkt med tillegg og har fordypning i engelsk samt grunnfag i privatrett. Hun har undervisningserfaring fra 1-10. trinn. Helene er opptatt av å motivere til lærelyst gjennom variert undervisning og muntlige aktiviteter, og jobber for tiden på mellomtrinnet i Lillestrømskolen.

Kitty Mezzetti er adjunkt med tillegg og jobber i Lillestrømskolen. Hun tok sin lærerutdannelse ved Universitetet i Oslo, og ved Høgskolen i Oslo. Kitty er kreativ og opptatt av elevaktivitet og variasjon i undervisningen. Hun er også hjernen bak nettsidene Kittys oppgaver.

Nina Oddvik er adjunkt med tillegg, og arbeider i Bergensskolen. Hun tok lærerutdanning ved UiA og Høgskolen i Oslo, med fordypning i engelsk, samfunnsfag og ikt. Hennes interesseområder er i tillegg profesjonsfaglig digital kompetanse (Pfdk), og lærer- og skoleutvikling.

Rebecca Anne Charboneau Stuvland er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Hun har bakgrunn som lærer og har tatt doktorgrad i lesing på fjerde og femte klasse. Rebecca jobber med faglig utvikling av engelsklærere gjennom Kompetanse for Kvalitet, og underviser studenter på master i Literacy studies. Hun er opptatt av utvikling av gode språkferdigheter, interkulturell kommunikasjon og flerspråklighet.

Lær enda mer om link, fagfornyelsen og hvordan du kan jobbe med de nye læreplanene i engelsk!

I dette digitale kurset kan du få vite mer om hvordan du kan legge opp til flerfaglig arbeid og få maks utbytte av tiden du har til rådighet når det gjelder engelskfaget.
Se det digitale link-kurset her

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2020.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

link nettressurser for lærer og elev er tilgjengelige i betaversjon for 1-4. trinn.
Du finner begge ved å klikke på lenken under. På ressursene finner du interaktive oppgaver, sanger, undervisningsopplegg, kopioriginaler og mye mer.  

Gå til link nettressurs

Du finner link årsplaner for 1-5. trinn her.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun