Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Engelsk
Trinn: 1-7
Læreplan: Fagfornyelsen - læreplan i engelsk
Komponenter: Elevbøker, arbeidsbøker, lærerveiledning, nettressurs, d-bøker, flashcards

Vi arrangerer gratis link-kurs i byer over hele landet!

Se oversikten og meld deg på her.

link er et nyskrevet engelskverk for hele barnetrinnet. Verket tar utgangspunkt i at språkundervisningen skal bidra til å utvikle elevene og styrke deres nysgjerrige blikk på verden rundt seg. link legger vekt på aktivitet, tverrfaglighet og interkulturell kompetanse, slik at elevene får trene evnen til å se ulike perspektiver.

Det engelske språket er et verktøy til samhandling og forståelse, og faget henger tett sammen med de andre fagene i skolen: Lese- og skriveopplæring i norsk, logisk tenking og utforsking i matematikk. Språkfaget engelsk finner også sin plass i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap. I link jobber vi flerfaglig og legger til rette for dybdelæring.

Med link hører, leser og snakker elevene engelsk sammen med de fem gjennomgangsfigurene, Jonathan, Mercy, Thea, James og Aryan. I samarbeid bygger de opp begrepsstrukturer og kognitive mønstre. Med et vell av muntlige og skriftlige aktiviteter samler de kunnskap og øver opp evnen til å lytte, forstå og kommunisere
med andre.

I en verden i endring legger vi vekt på det som er felles – det som knytter oss sammen.

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert på link!

Anders Otterbech Jølbo Myrset er stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Han har en bachelorgrad i English Language and Literature Studies, en bachelorgrad i Creative Writing and Journalism, og en mastergrad i Literacy Studies. Hans interessefelt er pragmatics, Readers Theatre, og kreativ skriving. Anders har tidligere undervist i grunnskolen og som universitetslektor for lærerstudenter.

Helene Szikszay er adjunkt med tillegg og har fordypning i engelsk samt grunnfag i privatrett. Hun har undervisningserfaring fra 1-10. trinn. Helene er opptatt av å motivere til lærelyst gjennom variert undervisning og muntlige aktiviteter, og jobber for tiden på mellomtrinnet i Lillestrømskolen.

Kitty Mezzetti er adjunkt med tillegg og jobber i Lillestrømskolen. Hun tok sin lærerutdannelse ved Universitetet i Oslo, og ved Høgskolen i Oslo. Kitty er kreativ og opptatt av elevaktivitet og variasjon i undervisningen. Hun er også hjernen bak nettsidene Kittys oppgaver.

Nina Oddvik er adjunkt med tillegg, og arbeider i Bergensskolen. Hun tok lærerutdanning ved UiA og Høgskolen i Oslo, med fordypning i engelsk, samfunnsfag og ikt. Hennes interesseområder er i tillegg profesjonsfaglig digital kompetanse (Pfdk), og lærer- og skoleutvikling.

Rebecca Anne Charboneau Stuvland er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Hun har bakgrunn som lærer og har tatt doktorgrad i lesing på fjerde og femte klasse. Rebecca jobber med faglig utvikling av engelsklærere gjennom Kompetanse for Kvalitet, og underviser studenter på master i Literacy studies. Hun er opptatt av utvikling av gode språkferdigheter, interkulturell kommunikasjon og flerspråklighet.

I mars/april 2020 reiser vi rundt ulike steder i Norge og presenterer . 

→ Klikk her for mer informasjon og påmelding

Her finner du en oversikt over datoer og byer. 
Vi tar forbehold om endringer.

  • 02.03.20: Alta
  • 09.03.20: Bodø
  • 10.03.20: Trondheim
  • 12.03.20: Molde
  • 16.03.20: Bergen
  • 25.03.20: Stavanger
  • 27.03.20: Oslo
  • 30.03.20: Kristiansand
  • 02.04.20: Førde

1. TRINN

2. TRINN

3. TRINN

4. TRINN

5. TRINN

6. TRINN

7. TRINN