Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
229,-

link 3 Textbook
Engelsk for barnetrinnet

link er eit læreverk i engelsk for heile barnetrinnet. Verket er eit friskt pust i engelskundervisninga og legg vekt på felles, fleirfaglege aktivitetar og djupnelæring. 


I link har vi fokus på interkulturell kompetanse, og vi følgjer fem gjennomgangsfigurar, frå 1. til 7. klasse.


link byggjer på oppdaterte læreplanar og tek elevane på alvor i ein ny kvardag.


 • Arbeid med interkulturell kompetanse set engelskfaget i ein global samanheng.
 • Engelskspråklege tekstar gir bakteppe for nye perspektiv.
 • Lese- og skrivestrategiar lèt elevane jobbe aktivt med innhald.
 • Oppgåver med vekt på utforsking utviklar refleksjonsevna hos elevane.
 • Elevane jobbar med kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap.
 • Oversikt og djupnelæring gir samanheng i lærestoffet.
 • Systematisk språklæring gir eit godt grunnlag for vidare arbeid med faget.

Komponentar på 3. trinn
 • link 3 Textbook
 • link 3 Workbook
 • link 3 Teacher’s Guide
 • link 1–4 Flashcards

Digitale ressursar for elev og lærar. Alle bøkene er tilgjengelege i digital utgåve, som d-bok.

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no

Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788211032447
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
84
Verk:
link
Trinn:
3
link 3 Textbook