Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
149,-

link 1 Pupils book
Engelsk for barnetrinnet

link er eit læreverk i engelsk for heile barnetrinnet. Verket er eit friskt pust i engelskundervisninga og legg vekt på felles, fleirfaglege aktivitetar og djupnelæring. I link har vi fokus på interkulturell kompetanse, og vi følgjer fem gjennomgangsfigurar, frå 1. til 7. klasse. link byggjer på oppdaterte læreplanar og tek elevane på alvor i ein ny kvardag.


  • Arbeid med interkulturell kompetanse set engelskfaget i ein global samanheng.
  • Engelskspråklege tekstar gir bakteppe for nye perspektiv.
  • Lese- og skrivestrategiar lèt elevane jobbe aktivt med innhald.
  • Oppgåver med vekt på utforsking utviklar refleksjonsevna hos elevane.
  • Elevane jobbar med kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap.
  • Oversikt og djupnelæring gir samanheng i lærestoffet.
  • Systematisk språklæring gir eit godt grunnlag for vidare arbeid med faget.


Komponentar på 1. trinn


link 1 Pupil’s book

link 1 Teacher’s Guide

link 1–4 Flashcards


Digitale ressursar for elev og lærar. Alle bøkene er tilgjengelege i digital utgåve, som d-bok.


Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211032324
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Verk:
link
Trinn:
1
link 1 Pupils book