Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
link 1 Pupils book, d-bok
Språk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
49,-

link 1 Pupils book, d-bok
Engelsk for barnetrinnet

link er eit læreverk i engelsk for heile barnetrinnet. Verket er eit friskt pust i engelskundervisninga og legg vekt på felles, fleirfaglege aktivitetar og djupnelæring. I link har vi fokus på interkulturell kompetanse, og vi følgjer fem gjennomgangsfigurar, frå 1. til 7. klasse. link byggjer på oppdaterte læreplanar og tek elevane på alvor i ein ny kvardag.


Arbeid med interkulturell kompetanse set engelskfaget i ein global samanheng.

Engelskspråklege tekstar gir bakteppe for nye perspektiv.

Lese- og skrivestrategiar lèt elevane jobbe aktivt med innhald.

Oppgåver med vekt på utforsking utviklar refleksjonsevna hos elevane.

Elevane jobbar med kommunikasjon gjennom samhandling og fellesskap.

Oversikt og djupnelæring gir samanheng i lærestoffet.

Systematisk språklæring gir eit godt grunnlag for vidare arbeid med faget.Komponentar på 1. trinn


link 1 Pupil’s book


link 1 Teacher’s Guide


link 1–4 FlashcardsDigitale ressursar for elev og lærar. Alle bøkene er tilgjengelege i digital utgåve, som d-bok.

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no


Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211032348
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Verk:
link
Trinn:
1
link 1 Pupils book, d-bok