Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
869,-
inkl. mva

Veien inn A1 - C1 (årslisens)
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, A1 - C1

Veien inn er et komplett nettkurs for unge og voksne innvandrere og dekker nivåene A1, A2, B1, B2 og C1. Kurset følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og dekker alle temaene i de fire domenene i læreplanen; personlig, offentlig, opplæring og yrke og arbeidsliv.

- Selvrettende oppgaver med umiddelbar resultatstatistikk som øver de fire ferdighetene lese, lytte, skrive og snakke
- Veien inn har en innsendingsfunksjon som gjør at lærer kan rette skriftlige og muntlige innleveringsoppgaver
- Både lærer og deltaker har full oversikt over tidsbruk, progresjon og resultat i kurset
- Tilhørende tekst- og arbeidsbøker for klasseromsundervisning kombinert med nettundervisning

Norskprøver
Alle nivå har egne prøvesett som samsvarer med de nasjonale norskprøvene. Her får deltakerne øvd seg på alle ferdighetene, og hvert prøvesett består av følgende deler: lytteprøve, leseprøve, skriveprøve og muntlig prøve.

 

Forfattere:
ISBN:
9788211012234
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læremidler - Norsk 2
Veien inn A1 - C1 (årslisens)