Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ny i Norge Nettressurs
Forfattere:
ISBN:
9788211015129
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læremidler - Norsk 2
Ny i Norge Nettressurs

Ny i Norge Nettressurs
Nivå A1-A2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Nettressursen til Ny i Norge består av oppgaver som er knyttet til leksjonene i boka men kan også brukes uavhengig av verk. Oppgavene er selvrettende slik at deltakeren kan følge med på sin egen fremdrift.

Ny i Norge er et begynnerverk i norsk som andrespråk, og er et av de mest brukte læreverkene de siste tiårene. Verket er beregnet på voksne innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3. Det dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til Norskprøve A2.

Ny i Norge
består av:

Tekstbok
Arbeidsbok
Lydbok (elev-CD til tekstboka)
Øvinger i lytteforståelse (bok og CD)
Lærerveiledning
Lærer-CD
Nettressurs
Ordlister på flere språk


Ny i Norge bygger på Gerd Mannes tanker om språkopplæring, og er revidert av Gølin Kaurin Nilsen. Nilsen har lang undervisningserfaring innen språkopplæring for innvandrere og har utgitt flere læreverk, blant annet Norsk nå!, Nøkler til Norge og Mer norsk.

Bøker i samme serie