Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
0,-

Ny i Norge Nettressurs
Nivå A1-A2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Nettressursen til Ny i Norge består av oppgaver som er knyttet til leksjonene i boka men kan også brukes uavhengig av verk. Oppgavene er selvrettende slik at deltakeren kan følge med på sin egen fremdrift. På nettressursen kan du også kjøpe tilgang til lærerresursen.

Ny i Norge er et begynnerverk i norsk som andrespråk, og er et av de mest brukte læreverkene de siste tiårene. Verket er beregnet på voksne innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3. Det dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til Norskprøve A2.Forfattere:
ISBN:
9788211015129
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læremidler - Norsk 2
Ny i Norge Nettressurs