Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Min vei (årslisens)
Forfattere:
ISBN:
9788211012586
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læremidler - Norsk 2
Digital ressurs
Min vei (årslisens)

Min vei (årslisens)
Nivå A1 - C1, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Min vei er en heldekkende serie med digitale læremidler for minoritetsspråklige.  Serien omfatter føllgende produkter:

Veien inn (Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere)
Et komplett nettkurs for unge og voksne innvandrere på nivå A1, A2, B1, B2 og C1. Kurset følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og dekker alle temaene i de fire domenene i læreplanen; personlig, offentlig, opplæring og yrke og arbeidsliv.

  • Selvrettende oppgaver med umiddelbar resultatstatistikk som øver de fire ferdighetene lese, lytte, skrive og snakke
  • Veien inn har en innsendingsfunksjon som gjør at veileder kan rette skriftlige og munrlige innlveringsoppgaver
  • Både veileder og deltaker har full oversikt over tidsbruk, progresjon og resultat i kurset

Helsenorsk (Norsk for voksne innvandrere)
Norskopplæring med helsefaglige tema. Nyhet: Revideres høsten 2016.

For voksne innvandrere som
- trenger norskopplæring for å utdanne seg innen helsesektoren i Norge
- har helsefagutdanning fra hjemlandet, men som trenger norskopplæring og kunnskap om det norske helsesystemet

Veien videre (Norsk i Grunnskolen)                                                                              
Nettbasert norskkurs for minoritetsspråklige unge og voksne som skal ta grunnskoleeksamen i norsk eller som ønsker å videreutvikle norskferdighetene sine. Kurset følger norskplanen Kunnskapsløftet -06 for ungdomstrinnet og Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3. Veien videre er tenkt som et toårig løp, og består av fire deler, to deler per år. Faktadelen inneholder lærestoff i grammatikk, studieteknikk, sjangrer, virkemidler, språkhistorie, litteraturhistorie med mer.

- Alle som vil lese norske tekster og arbeide med norsk språk på et mellomnivå.
- Minoritetsspråklige voksne som skal ta eksamen Grunnskole for voksne.

Veien fram  (Norsk i Videregående skole)                                                                                
Veien fram er et nettbasert kurs for minoritetsspråklige elever som tar videregående opplæring. Kurset er basert på norskplanen i Kunnskapsløftet og læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3. Veien fram kan brukes både som et komplett, frittstående læremiddel og kombinert med vanlig opplæring.

- Norskopplæringen på studiespesialiserende utdanningsprogram - Vg1, Vg2, Vg3 og de to første årene 
  yrkesfaglig utdanningsprogram - Vg1 og Vg2.
- Yrkesnorsk Vg1 for utdanningsprogrammene: Teknologi og industriell produksjon, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Restaurant-
  og matfag, Bygg og anleggsteknikk, Service og samferdsel, Håndverk og design, Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Norsk
  og realfag, Norsk og samfunnsfag.

Kurset finnes også på nynorsk som Vegen fram, og passer for minoritetselever og norske elever som skal lære nynorsk. Vegen fram dekker norskopplæringen det første året på studiespesialiserande utdanningsprogram (modul 1 og modul 2) og for alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Sjekk www.minvei.no for mer info og demo.

For kjøp av skolelisens, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no

Bøker i samme serie