Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nettoppgaver til Håndbok i grammatikk og språkbruk. Nettressurs
Forfattere:
ISBN:
9788211013804
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læremidler - Norsk 2
Gå til ressurs
Nettoppgaver til Håndbok i grammatikk og språkbruk. Nettressurs

Nettoppgaver til Håndbok i grammatikk og språkbruk. Nettressurs
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Håndbok i grammatikk og språkbruk inneholder oversikter over systemer, forklaringer og eksempler og viser praktisk bruk av det norske språket. Boka kan brukes uavhengig av læreverk og er et godt supplement for kursdeltakere i norsk som andrespråk. Den vil også være et nyttig hjelpemiddel for andrespråkselever i ungdomsskolen og i videregående skole. I tillegg vil boka være en praktisk håndbok for mange lærere.

Til Håndbok i grammatikk og språkbruk er det laget en nettressurs med oppgaver. Her finnes en mengde varierte øvelser knyttet til grammatikk og språkbruk som følger oppbygningen i håndboka. Nettressursen er godt egnet til selvstudium og som differensieringsmateriell.

Format
Språk
Ikke i ordinært salg
Antall
0,-

Bøker i samme serie