Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
359,-

Transport og logistikk, d-bok
Godstransport, persontransport, lager, terminal

Denne boka er tilpasset læreplanen i faget transport og logistikk på programområdet transport og logistikk Vg 2, i den videregående skolen. Boka er også aktuell som lærebok i teoridelen til fagbrev som yrkessjåfør/logistikkoperatør for privatister, og ikke minst for bedrifter som tilbyr undervisning i yrkessjåførutdanningen.

Transport og logistikk tar blant annet for seg rammebetingelser, kommunikasjon, regelverk og økonomi i forbindelse med godstransport, persontransport, lager og terminal.

Gunnar Ottesen er førstelektor i logistikk ved Handelshøgskolen UiT, Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid i gods- og transportvirksomheter, dessuten mange års praksis fra undervisning innen fagområdet.

Transport og logistikk, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Transport og logistikk, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.

Forfattere:
ISBN:
9788211024916
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
328
Verk:
Service og samferdsel
Trinn:
VG2
Transport og logistikk, d-bok