Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 059,-

Transport og logistikk
Godstransport, persontransport, lager, terminal

Denne boka er tilpassa læreplanen i faget Transport og logistikk på programområdet Transport og logistikk Vg 2 i den vidaregåande skulen. Boka er også aktuell som lærebok i teoridelen til fagbrev som yrkessjåfør/logistikkoperatør for privatistar, og ikkje minst for bedrifter som tilbyr undervisning i yrkessjåførutdanninga.

Boka tek mellom anna for seg rammevilkår, kommunikasjon, regelverk og økonomi i tilknyting til
- godstransport
- persontransport
- lager
- terminal

Gunnar Ottesen er førstelektor i logistikk ved Handelshøgskolen UIT, Norges arktiske universitet. Forfattaren har mange års bransjeerfaring frå arbeid i gods- og transportverksemder, i tillegg til mange års praksis frå undervisning innanfor fagområdet.

Forfattere:
ISBN:
9788211025524
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
328
Verk:
Service og samferdsel
Trinn:
VG2
Transport og logistikk