Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Opp og fram! Arbeidsbok, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
365,-

Opp og fram! Arbeidsbok, d-bok
For deg som lærer norsk på mellomnivå - Nivå B1

Opp og fram! er et læreverk for deg som lærer norsk på mellomnivå. Verket er en læringspakke bestående av grunnbok, arbeidsbok, app og nettressurser. Opp og fram! passer for studier ved ulike læresteder som tilbyr norskkurs både i Norge og i utlandet, og for studier ved universiteter og høyskoler. Opp og fram! er andre del av flere læreverk for de ulike nivåene i norskopplæringen. 

Andre bøker i Norsk for deg!-serien er Nå begynner vi! (A1 A2), Det går bra! (B2/C1), I samme båt! (C1), Helsenorsk for deg! (A1 B2), Norsk for deg: Grammatikkoppgaver (B2 C1) og Norsk for deg: Tekster og grammatikk (C1).

Grunnboka inneholder ulike typer tekster (dialoger, faktatekster, beskrivende tekster, intervjuer, skjønnlitterære fortellinger m.m.) med tilhørende diskusjonsspørsmål. Temaene i tekstene er valgt ut på grunnlag av Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og dekker nivå B1. Tekstene har et dagsaktuelt vokabular og belyser hverdagsrelaterte problemstillinger i dagens Norge - i et naturlig språk.

Arbeidsboka inneholder mange ulike oppgaver som gir god trening i å beherske grunnleggende norsk grammatikk, samt ordforklaringer og grammatikk til hvert kapittel i grunnboka.

Nettressursene består av nettsiden www.norskfordeg.no, Norsk for deg!-appen og nettkurs.
Forfattere:
ISBN:
9788245036961
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
338
Verk:
Norsk for deg!
Opp og fram! Arbeidsbok, d-bok