Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 3, nivå A1-C1
Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012
Komponenter: Grunnbøker, arbeidsbøker, fagnettsted, d-bok, app

Serien Norsk for deg! består av følgende bøker: Nå begynner vi! (A1–A2), Opp og fram! (B1), Det går bra! (B2–C1), I samme båt! (C1), Norsk for deg: Grammatikkoppgaver (B2), Norsk for deg: Tekster, grammatikk og vokabular (C1) og Helsenorsk for deg! (A1–B2).

Nå begynner vi! er et læreverk for deg som skal begynne å lære norsk (nivå A1 og A2). Grunnboka inneholder ulike typer tekster (dialoger, faktatekster, beskrivende tekster m.m.). Tekstene har et dagsaktuelt og moderne vokabular, og belyser hverdagsrelaterte problemstillinger i dagens Norge. Grunnboka inneholder også en minigrammatikk og et kapittel om grunnleggende uttale. Arbeidsboka inneholder mange grammatikkoppgaver av ulik art. Oppgavene følger opp vokabularet og progresjonen i grunnboka.

Opp og fram! er et læreverk for deg som lærer norsk på mellomnivå (nivå B1). Grunnboka inneholder ulike typer tekster (dialoger, faktatekster, beskrivende tekster, intervjuer, skjønnlitterære fortellinger m.m.) med tilhørende diskusjonsspørsmål. Tekstene omhandler dagsaktuelle temaer som likestilling, ytringsfrihet, 22. juli 2011, gudstro, jobbsøking m.m. Syv sterke fortellinger om mennesker i ulike livssituasjoner utgjør siste del av grunnboka. Arbeidsboka inneholder mange ulike oppgaver som gir god trening i å beherske grunnleggende norsk grammatikk, samt ordforklaringer og grammatikk til hvert kapittel i grunnboka.

Det går bra! er et læreverk for deg som allerede har lært en del norsk (nivå B2). Grunnboka inneholder ulike typer tekster med tilhørende ordforklaringer og diskusjonsspørsmål. Disse tekstene gir bl.a. bakgrunnsinformasjon om norsk historie, litteratur, kultur, religion, velferdsstaten, helse-Norge, norsk språk og det norske utdanningssystemet. Grunnboka presenterer også dagsaktuelle temaer som for eksempel ytringsfrihet, samlivsformer og dagens flerkulturelle Norge. I tillegg inneholder boka noen fortellende tekster. Arbeidsboka inneholder ulike grammatikkoppgaver som er aktuelle for studenter i norsk på høyere nivå. I tillegg inneholder arbeidsboka tekster til lytteøvelser, idiomatiske uttrykk, en minigrammatikk, m.m.

I samme båt! er et læreverk for deg som behersker norsk på høyere nivå (nivå C1). I samme båt! inneholder fortellinger med tilhørende diskusjons- og refleksjonsspørsmål. Tekstene tar for seg temaer som: barndom og oppvekst, kjærlighet og ensomhet, mellommenneskelige relasjoner og ulike utfordringer, sorger og gleder. Den siste teksten i boka er en lang novelle med elementer av magisk realisme, hvor fremmedgjøring, kulturelle møter og kontraster mellom fattig og rik står i fokus.

Norsk for deg: Grammatikkoppgaver er en egen grammatikkbok for nivå B2. Verket er en del av Norsk for deg!-serien, men kan også brukes uavhengig av de andre bøkene. Boka inneholder et mangfold av grammatikkoppgaver og passer for norskstudenter som skal ta bergenstesten eller B2-prøven.

Norsk for deg: Tekster, grammatikk og vokabular inneholder fortellinger med vokabularlister, refleksjonsoppgaver, grammatikkforklaringer og grammatikkoppgaver for nivå C1. Boka passer for norskstudenter som vil oppnå et avansert nivå i norsk, og for fremmedspråklige elever i videregående skole.

Helsenorsk for deg!er en helsefaglig norskbok. Boka er omfattende med tekst- og arbeidsbok i ett og dekker nivåene A1–B2. Deltakerne blir introdusert for ord og uttrykk knyttet til helsenorsk fra første side, samtidig som at de lærer de grammatiske strukturene og norsk hverdagsspråk. Finnes også som d-bok.

Hvorfor velge Norsk for deg?
- Et friskt og formidlingskraftig verk som skaper engasjement hos studentene
- Tekster som godt belyser hverdagsrelaterte problemstillinger i dagens Norge
- Narrative tekster med fokus på allmennmenneskelige temaer

Forfatter Cecilie Lønn driver egne nettkurs som er knyttet til bøkene. 

Cecilie Lønn har i en årrekke undervist i norsk for internasjonale studenter i universitets- og høyskolesektoren. Hun gir nå nett- og stedbaserte norskkurs ved Mestizo språk- og kultursenter i Oslo – et treffsted med kafé, konserter og andre kulturelle arrangementer.

Lønn er cand.philol. i litteraturvitenskap, med pedagogikk, spansk og norsk i fagkretsen. I all sin formidling er hun opptatt av å møte mennesker med forståelse og åpenhet, og hennes forfatterskap gjenspeiler dette. Hun ønsker på ingen måte å presentere et glansbilde av det norske samfunnet. Hennes vilje til å drøfte problematiske sider ved samfunnet og ta opp ulike utfordringer i livet, gjør at leserne opplever bøkene hennes som viktige på mer enn ett vis – de gir et helt annet innblikk i det norske samfunnet.

Foruten å skrive lærebøker, gir Cecilie Lønn undervisning i klasserommet og på nettkurs, og hun er også i gang med å utvikle appen Norsk for deg!.

Fagnettsted og nettkurs
Læreverket Norsk for deg! har én felles nettside som driftes av forfatteren selv: www.norskfordeg.no På denne siden ligger det blant annet løsningsforslag til oppgavene i arbeidsbøkene, informasjon om nettkursene, Norsk for deg!-appen og annet nyttig stoff. Ta kontakt med forfatteren cecilielonn@gmail.com eller på Facebook-gruppen Norsk for deg! hvis du vil bli med på kurs tilknyttet bøkene. 

App
Forfatteren har utviklet en egen app for Norsk for deg! som inneholder lydfiler du kan bruke sammen med bøkene.

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: marked@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun