Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk for deg: Tekster, grammatikk og vokabular, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
379,-

Norsk for deg: Tekster, grammatikk og vokabular, d-bok
NIVÅ C1

Norsk for deg: Tekster, grammatikk og vokabular inneholder fortellinger med vokabularlister, refleksjonsoppgaver, grammatikkforklaringer og grammatikkoppgaver. Nivået er C1, og boka passer for norskstudenter som vil oppnå et avansert nivå i norsk, og for fremmedspråklige elever i videregående skole. 

Om man vil beherske det norske språket i all sin bredde, må man jobbe med språket fra ulike innfallsvinkler. Det er avgjørende at man møter språklig variasjon. Her får leseren trene seg på å lese avanserte tekster og jobbe med varierte oppgaver. Fortellingene i boka omhandler tema som ensomhet, kjærlighet, oppvekst, pubertet, etnisitet og det flerkulturelle Norge, og de gir rike muligheter til å studere språket i dybden. Leseren møter en mengde ord og uttrykk som kan være ukjente, og som forklares i vokabularlistene. Boka inneholder også rikelig med grammatikkoppgaver, og sentral grammatikk er forklart.

Nettkurs: I tillegg til at boka er egnet for selvstudier og for bruk i fysisk klasserom, kan man jobbe med boka på betalingskurs på nettet og gjennom Norsk for deg!-portalen (begge i regi av forfatteren).

Norskfordeg.no: På denne nettsiden finnes informasjon om bøkene, om forfatteren, om nettkursene, om norsk grammatikk og norsk språk – og mye annet. 

Norsk for deg!-serien: Tidligere utgitte bøker i serien er Nå begynner vi!, Opp og fram!, Det går bra!, I samme båt!, Norsk for deg: Grammatikkoppgaver, Helsenorsk for deg! og Tabita fra skogene.

Forfattere:
ISBN:
9788245037784
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Norsk for deg!
Norsk for deg: Tekster, grammatikk og vokabular, d-bok