Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det går bra! Grunnbok, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
389,-

Det går bra! Grunnbok, d-bok
For deg som lærer norsk på høyere nivå - Nivå B2-C1

Det går bra! er et læreverk for deg som behersker norsk på mellomnivå. Verket er en læringspakke bestående av grunnbok, arbeidsbok og nettressurser. Det går bra! passer for studier og norskkurs på høyere nivå i Norge (for eksempel Bergenstestkurs eller trinn III-kurs ved høyskoler og universitet) og for norskstudier i utlandet.

Det går bra! er tredje del av lærebokserien Norsk for deg!, som dekker alle nivåene i norskopplæringen:

Nå begynner vi! Grunnbok og arbeidsbok (A1–A2)
Opp og fram! Grunnbok og arbeidsbok (B1)
Det går bra! Grunnbok og arbeidsbok (B2–C1)
I samme båt! Grunnbok og arbeidsbok (C1)
Norsk for deg: Grammatikkoppgaver (B2)
Norsk for deg: Tekster og grammatikk (C1)
Helsenorsk for deg! (A1–B2)

Grunnboka inneholder saktekster og fortellinger, med tilhørende ordforklaringer og diskusjonsspørsmål. Tekstene gir bakgrunnsinformasjon om norsk historie, litteratur, kultur, religion, velferdsstaten, helse-Norge, norsk språk og det norske utdanningssystemet. Boka setter også søkelys på dagsaktuelle temaer som for eksempel ytringsfrihet, samlivsformer, dagens flerkulturelle Norge, myter om nordmenn og innvandrere, rovdyrpolitikk – og den formidler hvordan livet i Norge kan fortone seg.

Arbeidsboka inneholder ulike grammatikkoppgaver som er aktuelle for studenter i norsk på høyere nivå. I tillegg inneholder arbeidsboka ulike oppgaver til lytteøvelser, idiomatiske uttrykk, en minigrammatikk, m.m.

Nettressursene består av nettsiden www.norskfordeg.no, som inneholder løsningsforslag, informasjon om bøkene og om nettkurs knyttet til bøkene. Man kan be om å bli registrert på en liten gratisdel av nettkurset for å se eksempeltimer. På nettkurset finner man videoer, lydfiler, grammatikkoppgaver, m.m.
Forfattere:
ISBN:
9788245036978
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
266
Verk:
Norsk for deg!
Det går bra! Grunnbok, d-bok