Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nå begynner vi! Grunnbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788245023176
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
310
Nå begynner vi! Grunnbok, d-bok

Nå begynner vi! Grunnbok, d-bok
For deg som skal begynne å lære norsk Nivå A1-A2

Nå begynner vi! er et læreverk for deg som skal begynne å lære norsk. Verket er en læringspakke bestående av grunnbok, arbeidsbok og nettressurser. Nå begynner vi! passer for studier ved ulike læresteder som tilbyr norskkurs i Norge og i utlandet, og for studier ved universiteter og høyskoler. Nå begynner vi! er det første læreverket i en lærebokserie som dekker alle nivåene i norskopplæringen:

Nå begynner vi! Grunnbok og arbeidsbok (A1-A2)
Opp og fram! Grunnbok og arbeidsbok (B1)
Det går bra! Grunnbok og arbeidsbok (B2-C1)
Norsk for deg: Grammatikkoppgaver (B2)
I samme båt! Grunnbok og arbeidsbok (C1)
Helsenorsk for deg! (A1-B2)

Nå begynner vi! Grunnbok inneholder ulike typer tekster (dialoger, faktatekster, beskrivende tekster m.m.). Temaene i tekstene er valgt ut på grunnlag av Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og dekker nivåene A1 og A2. Tekstene har et dagsaktuelt og moderne vokabular, og de belyser hverdagsrelaterte problemstillinger i dagens Norge i et enkelt og naturlig språk. Grunnboka inne-holder også en minigrammatikk og et kapittel om grunnleggende uttale.

Nå begynner vi! Arbeidsbok inneholder mange grammatikkoppgaver av ulik art. Oppgavene følger opp vokabularet og progresjonen i grunnboka.

Nettressursene består av nettsiden www.norskfordeg.no, app og nettkurs. Det finnes et demo-nettkurs som er gratis for bokas brukere, og mer avanserte betalingskurs som inneholder et mangfold av ressurser: videoer med undervisning, lydfiler, grammatikk, ekstra oppgaver, tester m.m. Nettsiden www.norskfordeg.no gir oversikt og informasjon om alle bøkene og nettkursene.