Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elle Melle Snipp Snapp 2A, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211029324
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
104
Verk:
Elle Melle
Trinn:
2
Elle Melle Snipp Snapp 2A, d-bok

Elle Melle Snipp Snapp 2A, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Gjennom fellesopplevingar av tekstar, illustrasjonar, song og musikk får barna ferdigheiter i å lese, skrive, lytte og snakke. Elle Melle Snipp Snapp har ein gjennomtenkt, trygg og rask progresjon. Boka brukar varierte metodar for å femne flest mogleg, og lese- og skriveopplæringa gir trening i både store og små bokstavar. Gjennom bruk av morosame illustrasjonar og songar stimulerer Elle Melle Snipp Snapp kreativiteten til barna. I Elle Melle Snipp Snapp Lese- og skrivestart 2A repeterer vi alle lydane og bokstavane i alfabetet. Vi trenar på å skrive dei store og små bokstavane, på utlytting av lydar, vi blir kjente med diftongane og løyser mange forskjellige oppgåver som øver omgreps- og innhaldsforståing. Boka er gjennomillustrert med fine, fargerike teikningar.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
49,-

Bøker i samme serie