Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Elle Melle Les og forstå 3, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211021281
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Elle Melle
Elle Melle Les og forstå 3, d-bok

Elle Melle Les og forstå 3, d-bok
Les og forstå 3

Gi barna lese- og skriveglede!

Elle Melle gir barna øving i å lytte, snakke, lese og skrive gjennom fellesopplevingar av tekst, illustrasjonar og musikk. Elle Melle har ein gjennomtenkt og trygg progresjon og bruker varierte metodar for å nå flest mogleg. Ved hjelp av lystige bilete, songar og fengjande tekstar stimulerer Elle Melle kreativiteten til barna.

Elle Melle Les og forstå 3 har oppgåver som er direkte knytte til tekstane i Leseboka 3. Gjennom ulike spørsmål som er knytte til tekstane, får elevane utfordringar i å hugse, forstå og reflektere rundt teksten dei har lese. Slik får dei trening i å bruke strategiar i leseforståing. Oppgåvene i Les og forstå 3 tek også utgangspunkt i det aktuelle temaet frå Språkboka 3, slik at elevane kan halde fram med treninga her.

Elle Melle for 3. trinn omfattar:
Leseboka 3
Les og forstå 3
Språkboka 3
CD 3
Lærarrettleiing inkludert kopioriginalar
Nettstad www.fagbokforlaget.no/ellemelle


Fagbokforlaget har også utvikla skriftformingshefte i lykkje- og stavskrift og nettstaden
Lesedilla. Her finn du eit stort utval av differensierte lesebøker med lyd, bilete og animasjon. Ta ein tur innom www.fagbokforlaget.no/lesedilla og opplev leseglede og leselyst!

Elle Melle finst for 1., 2., 3. og 4. trinn.

Elle Melle Les og forstå 3, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Elle Melle Les og forstå 3, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Bøker i samme serie