Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
489,-

Elle Melle Leseboka 4
Norsk for barnetrinnet

Elle Melle 1-4
Elle Melle er eit norskverk for 1-4 trinn. Læreverket kjenneteiknast ved flotte illustrasjonar, grundig gjennomgong av lydane i alfabetet, nivådelte tekstar, og ikkje minst innhaldsrike og gode lærarrettleiingar. Verket følgjer eit gjennomført pedagogisk system som baserar seg på Anne-Lise Gjerdrums lange erfaring som lærebokforfattar. Anne Lise Aasgaard Solli er medforfattar fra og med 3. trinn.

Elle Melle Leseboka 4
Elle Melle Leseboka 4 inneheld songar og differensierte lesetekstar. Tekstane i kvart kapittel følgjer ein progresjon der vi startar lett og avsluttar med lengre og meir utfordrande tekstar. Bøkene er delt inn i ti kapitlar med kvart sitt tema.

Gjennom mykje og meiningsfull dialog veks elevanes vokabular. Det fremjer leseforståelse. Difor startar kvar lesetekst med å gjennomgå enkeltord. Har elevane det rette begrepet for ordets betydning, vil dette saman med illustrasjonane gi ein førforståing av kva teksten kjem til å handle om, og vil kunne forenkle leseprosessen. 

Kvart  kapittel inneheld ulike type tekstar. Det er lagt vekt på god sjangerbreidde og presentasjon av både nyare og eldre tekstar.


Elle Melle for 4. trinn omfattar:
- Leseboka 4
- Les og forstå 4
- Språkboka 4
- CD 4
- Lærarrettleiing inkludert kopioriginalar
- Nettstad


Fagbokforlaget har også utvikla skriftformingshefte i lykkje- og stavskrift og nettstaden
Lesedilla. Her finn du eit stort utval av differensierte lesebøker med lyd, bilete og animasjon.

Forfattere:
ISBN:
9788211014672
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
205
Verk:
Elle Melle
Trinn:
4
Elle Melle Leseboka 4