Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
919,-

Vekst (2023)
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Den andre utgåva av Vekst er skriven til den nye læreplanen for entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 der det no er færre kompetansemål.

Boka presenterer ei mest mogleg samanhengande framstilling av utviklinga av etablerte verksemder, og det er lagt vekt på kor viktig berekraftig verksemdsutvikling er.

Vekst er fagleg oppdatert. Boka har med nye prosjektmetodar, fleire innovasjonsprosessar og leiingsstilar og er grundig i gjennomgangen av forretningsmodellar.
Med nye minicasar om spennande norske verksemder legg boka opp til engasjement og djupnelæring.

Forfattere:
ISBN:
9788211042705
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
280
Verk:
Økonomiske programfag
Trinn:
VG2, VG3
Vekst (2023)