Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Oppstart
Forfattere:
ISBN:
9788211042637
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
363
Verk:
Økonomiske programfag
Trinn:
VG2
Oppstart

Oppstart
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Oppstart er en helt nyskrevet lærebok for entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 i tråd med intensjonene i Fagfornyelsen.

  • Boka har en helhetstenkning, og tar utgangspunkt i læreplanens formulering om at faget "handler om innsikt i etablering og videreutvikling av virksomheter".
  • Bærekraft er et gjennomgående tema
  • Oppdatert teori og modeller som presenteres som verktøy for elevene
  • Oppstartsprosessen presenteres steg for steg, med en gjennomgående case

Strukturen i nye Oppstart:

Innholdsfortegnelse og begrepsliste
Om faget

DEL 1 - Temaer i entreprenørskapsfaget
Kapittel 1 Entreprenørskap og næringsliv
Kapittel 2 Bærekraft
Kapittel 3 Kreativitet og innovasjoner
Kapittel 4 Markedsføring
Kapittel 5 Økonomi

DEL 2 – Oppstartsprosessen
Kapittel 6 Ideer
Kapittel 7 Konsept
Kapittel 8 Etablering
Kapittel 9 Bekreftelse
Kapittel 10 Drift og utvikling - Markedsføring
Kapittel 11 Drift og utvikling – Økonomi

Stikkordsregister

Læreboka Oppstart utkommer i september. For å likevel gjøre det mulig å benytte Oppstart fra skolestart 2021, vil de første kapitlene med oppgaver og presentasjoner foreligge digitalt i Økonomiportalen til skolestart.
Format
Språk
Forventes utgitt 26.10.2021
Antall
789,-

Bøker i samme serie