Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
919,-

Økonomi 2
Næringslivsøkonomi, økonomi og leiing

Økonomi 2 er skriven for programfaget økonomi og leiing i vidaregåande skule, studieførebuande utdanningsprogram, etter ny læreplan som gjeld frå august 2022.

Boka legg vekt på å forklare økonomiske omgrep og modellar, og teorien blir presentert ved bruk av praktiske eksempel.
Boka Økonomi 2 saman med nettressursen Økonomiportalen inneheld eit stort utval oppgåver på alle nivå.

Innhald i Økonomi 2:

Omgrepsliste

DEL 1 LEIING OG BEREKRAFTIG VERDISKAPING
Kapittel 1 Organisasjon og leiing
Kapittel 2 Berekraftig verdiskaping
Kapittel 3 Verksemder si evne til tilpassing

DEL 2 VIRKSOMHETSSTYRING
Kapittel 4 Kostnadsteori
Kapittel 5 Markeds- og inntektsteori
Kapittel 6 Pris og produktkalkylar
Kapittel 7 KRV-analyse
Kapittel 8 Markedstilpassing

DEL 3 FINANSIERING OG INVESTERING
Kapittel 9 Kapitalbehov og finansiering
Kapittel 10  Investeringsanalyse

Forfattere:
ISBN:
9788211042804
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
311
Verk:
Økonomiske programfag
Trinn:
VG3
Økonomi 2