Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Veien inn B1 Tekst- og arbeidsbok for tavlevisning, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211044860
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
312
Verk:
Min vei
Veien inn B1 Tekst- og arbeidsbok for tavlevisning, d-bok

Veien inn B1 Tekst- og arbeidsbok for tavlevisning, d-bok
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Veien inn Tekst- og arbeidsbok er et supplement til nettkurset Veien inn, et komplett digitalt læreverk i norsk som andrespråk. Tekst- og arbeidsboka er spesielt tilrettelagt for kombikurs, og gjør klasseromsundervisningen mer effektiv. Bøker og nettkurs kan også brukes som selvstudium.

Boka inneholder et utvalg sentrale tekster fra hvert tema i nettressursen, spørsmål til tekstene, ordbank, forslag til muntlige aktiviteter i klassen, bildeoppgaver grammatikkoppgaver, uttaleøvinger og oversiktsskjema over alle leksjonene i nettkurset. Tekstene i boka er hentet fra nettkurset, mens alle oppgavene er nye. Boka dekker i likhet med nettkurset alle domenene i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og er med på å sikre nok oppgaver og di erensieringsmuligheter for ulike deltakere.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
185,-

Bøker i samme serie