Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Min vei er en heldekkende serie med digitale læremidler for minoritetsspråklige deltakere. Min vei består av fire komplette nettkurs:

- Veien inn (norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, med bøker som et supplement til nettkurset)
- Veien videre (norskfaget i grunnskolen)
- Veien fram (norskfaget i videregående skole)
- Helsenorsk (A1 – B2)

De ulike nettkursene har selvrettende oppgaver samt innsendingsoppgaver som læreren kan rette. Som administrator vil læreren ha full oversikt over deltakerens aktivitet i nettkursene. Kursene har lydstøtte og ordlistefunksjon som legger til rette for minoritetsspråklige deltakere. 

Du kan kjøpe tilgang til hele Min vei-pakken eller til hvert enkelte kurs. 

Prøv ressursen gratis her.

Erling Kleiveland har lang erfaring fra kommunal voksenopplæring. Han har deltatt i undervisnings- og utviklingsarbeid for minoritetsspråklige unge og voksne både i den offentlige voksenopplæringen og som nettlærer for Fagbokforlagets nettskole Campusonline.no. Han er medforfatter av Norsk på jobben og alle kursene i Min vei.

Ingfrid Andersen har lang erfaring fra arbeid med voksne studenter, både som rektor for kommunal voksenopplæring og mangeårig norsklærer for voksne innvandrere. De siste årene har hun jobbet mye med nettbasert norskopplæring, både som nettlærer og med utvikling av læremidler. Ingfrid er medforfatter av Norsk på jobben og alle kursene i Min vei.

Bente Aabrek har i en årrekke jobbet som lærer ved voksenopplæringen i Bergen, på Gimle og Nygråd skole. Hun har også vært med på å utarbeide den nasjonale grunnskoleeksamen i norsk for voksne. Hun er medforfatter av Norsk på jobben og alle kursene i Min vei.

Min vei-pakken selges til opplæringssteder og vi tilbyr rabatterte klassesett. Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for et godt tilbud. 

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no 

Informasjon om læreverkets innhold

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Berit Sandvei: berit.sandvei@fagbokforlaget.no  Tlf: +47 975 54 843

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun