Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Min vei er nettstedet til en heldekkende serie med digitale læremidler for minoritetsspråklige. Min vei selges som årslisens og deltakeren får da tilgang til fire ulike nettkurs i norsk for minoritetsspråklige.

Tilgang til Min vei omfatter følgende produkter:

Veien inn (Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere)
Et komplett nettkurs for unge og voksne innvandrere på nivå A1, A2, B1, B2 og C1. Kurset følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og dekker alle temaene i de fire domenene i læreplanen; personlig, offentlig, opplæring og yrke og arbeidsliv.

- Selvrettende oppgaver med umiddelbar resultatstatistikk som øver de fire ferdighetene lese, lytte, skrive og snakke
- Veien inn har en innsendingsfunksjon som gjør at veileder kan rette skriftlige og muntlige innleveringsoppgaver
- Både veileder og deltaker har full oversikt over tidsbruk, progresjon og resultat i kurset

Norskprøver: Alle nivå har egne prøvesett som samsvarer med de nasjonale norskprøvene. Her får deltakerne øvd seg på alle ferdighetene, og hvert prøvesett består av følgende deler: lytteprøve, leseprøve, skriveprøve og muntlig prøve.  

Veien videre (Norsk i Grunnskolen)                                                                              
Nettbasert norskkurs for minoritetsspråklige unge og voksne som skal ta grunnskoleeksamen i norsk eller som ønsker å videreutvikle norskferdighetene sine. Veien videre følger norskplanen Kunnskapsløftet -06 for ungdomstrinnet og Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3. Veien videre er tenkt som et toårig løp, og består av fire deler, to deler per år. Faktadelen inneholder lærestoff i grammatikk, studieteknikk, sjangrer, virkemidler, språkhistorie, litteraturhistorie med mer.

- Alle som vil lese norske tekster og arbeide med norsk språk på et mellomnivå.
- Minoritetsspråklige voksne som skal ta eksamen Grunnskole for voksne.

Veien fram  (Norsk i Videregående skole)
Veien fram er et nettbasert kurs for minoritetsspråklige elever som tar videregående opplæring. Kurset er basert på norskplanen i Kunnskapsløftet og læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3. Veien fram kan brukes både som et komplett, frittstående læremiddel og kombinert med vanlig opplæring.

Veien fram Modul 1-4 dekker:

- Norskopplæringen på studiespesialiserende utdanningsprogram: Vg1, Vg2, Vg3 og de to første årene på yrkesfaglig utdanningsprogram - Vg1 og Vg2.

Veien fram yrkesnorsk dekker:

Yrkesnorsk Vg1 for utdanningsprogrammene: Teknologi og industriell produksjon, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Restaurant- og matfag, Bygg og anleggsteknikk, Service og samferdsel, Håndverk og design, Medier og kommunikasjon, 
Naturbruk, Norsk og realfag, Norsk og samfunnsfag.

Kurset finnes også på nynorsk som Vegen fram, og passer for minoritetselever og norske elever som skal lære nynorsk. Vegen fram dekker norskopplæringen det første året på studiespesialiserende utdanningsprogram (modul 1 og modul 2) og for alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Helsenorsk (Norsk for voksne innvandrere)
Helsenorsk er et nettbasert kurs i norsk som tar opp et vidt spekter av emner innen helse. Kurset passer for voksne innvandrere med helsefaglig bakgrunn eller unge som ønsker å kvalifisere seg for å jobbe i helsesektoren i Norge. I den reviderte utgaven av Helsenorsk, er det flere leksjoner og hver leksjon er blitt mer omfattende. Kurset har også blitt mer moderne med nye bilder og nytt design.
Noen av temaene er: Ernæring, kosthold og livsstil, renslighet og hygiene, det norske helsesystemet, yrkesgrupper i det norske helsevesenet, etikk, og kommunikasjon.

Helsenorsk  kan også kjøpes separat fra Min vei.

Min vei-pakken kan kjøpes som skolelisenser der lærerne administrerer kursene selv. Slik har læreren mulighet til å rette og kommentere deltakerens muntlige og skriftlige innsendingsoppgaver på nettet.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for priser og bestilling av skolelisenser.

Privatpersoner kan ta kontakt med CampusOnline.no: info@campusonline.no 

Tilgang til nettstedet
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere kursene i Min vei, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Skolebesøk og andre henvendelser
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Stine Bach: Epost: stine.bach@fagbokforlaget.no Tlf: +47 975 56 686

Informasjon om læreverkets innhold For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Isabell Engelsen: Epost: isabell.engelsen@fagbokforlaget.no Tlf: +47 975 54 842

Erling Kleiveland har lang erfaring fra kommunal voksenopplæring. Han har deltatt i undervisnings- og utviklingsarbeid for minoritetsspråklige unge og voksne både i den offentlige voksenopplæringen og som nettlærer for Fagbokforlagets nettskole Campusonline.no. Han er medforfatter av Norsk på jobben og alle kursene i Min vei.

Ingfrid Andersen har lang erfaring fra arbeid med voksne studenter, både som rektor for kommunal voksenopplæring og mangeårig norsklærer for voksne innvandrere. De siste årene har hun jobbet mye med nettbasert norskopplæring, både som nettlærer og med utvikling av læremidler. Ingfrid er medforfatter av Norsk på jobben og alle kursene i Min vei.

Bente Aabrek har i en årrekke jobbet som lærer ved voksenopplæringen i Bergen, på Gimle og Nygråd skole. Hun har også vært med på å utarbeide den nasjonale grunnskoleeksamen i norsk for voksne. Hun er medforfatter av Norsk på jobben og alle kursene i Min vei.