Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Fleksibind

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
619,-

Synopsis Handbok
Norsk 8-10

Synopsis Handbok inneheld forklaringar, illustrasjonar og løysingsforslag som støttar elevane i den praktiske delen av norskfaget. Boka dekker alle åra på ungdomstrinnet, og gir elevane grundig innføring i dei mest sentrale sjangrane i faget. Ho inneheld strukturforslag og nedbrotne modelltekstar, og viser elevane korleis dei kan planlegge og bygge opp sine eigne tekstar. Elevane kan bruke sjangerrettleiingane til arbeid både med skriftlege og munnlege ferdigheiter. I tillegg inneheld boka ein oppslagsdel med oversikter over grammatikk, talemål og språk- og litteraturhistorie.

 

Synopsis er Fagbokforlagets serie for norsk på ungdomstrinnet, og blei lansert etter fagfornyinga i 2020.

 

Synopsis-serien består av


- Synopsis Handbok
, 8.–10. trinn
- Synopsis Lesebok, 8.–10. trinn
- Synopsis Nett: nettside med digital omgrepsbank, grammatikkressurs, nedlastbare skriverammer og eigen lærardel.


Bøkene finst også som digitale d-bøker, alle med lyd innlesen av skodepelarar i studio.

Forfattere:
ISBN:
9788211032775
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
360
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis Handbok