Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Synopsis Handbok
Forfattere:
ISBN:
9788211032775
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
360
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis Handbok

Synopsis Handbok
Norsk 8-10

Synopsis Handbok inneheld forklaringar, illustrasjonar og løysingsforslag som vil støtte elevane i den praktiske delen av norskfaget. Boka dekkjer alle åra på ungdomstrinnet og gir elevane grundig innføring i dei mest sentrale sjangrane i faget. Ho inneheld strukturforslag og nedbrotne modelltekstar og viser elevane korleis dei kan planleggje og byggje opp sine eigne tekstar. Sjangrane kan brukast i arbeid både med skriftlege og munnlege ferdigheiter. I tillegg inneheld boka ein oppslagsdel med oversikter over grammatikk og talemål, og språk- og litteraturhistorie. Synopsis er Fagbokforlagets nye serie for norsk på ungdomstrinnet og er tilpassa fagfornyinga.


Format
Språk
Forventes i salg 30.06.2020
Antall
499,-

Bøker i samme serie