Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
0,-

Synopsis nettressurs elev
Norsk 8-10

Synopsis Nett kan elevene søke på relevante fagbegreper i et digitalt oppslagsverk med forklaringer skreddersydd til målgruppen. Dessuten finner de et helt eget nynorskverktøy og en grammatikkressurs som gir elevene en innføring i funksjonell grammatikk. I tillegg er alle skriverammene fra Håndboka tilgjengelige for nedlasting. På lærersiden kan lærerne se eksempler på ferdig planlagte undervisningsopplegg, og dessuten en årsplan som viser hvordan man kan legge opp hele treårsløpet.

Du finner Synopsis Nett her

Synopsis er Fagbokforlagets serie for norsk på ungdomstrinnet, og blei lansert etter fagfornyelsen i 2020.

 

Synopsis-serien består av


- Synopsis Handbok
, 8.–10. trinn
- Synopsis Lesebok, 8.–10. trinn
- Synopsis Nett: nettside med digital omgrepsbank, grammatikkressurs, nedlastbare skriverammer og eigen lærardel.


Bøkene finst også som digitale d-bøker, alle med lyd innlesen av skodepelarar i studio.

Forfattere:
ISBN:
9788211035219
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis nettressurs elev