Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Synopsis nettressurs elev
Forfattere:
ISBN:
9788211035219
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis nettressurs elev

Synopsis nettressurs elev
Norsk for ungdomstrinnet

Synopsis er Fagbokforlagets læreverk for norsk på ungdomstrinnet og er tilpasset fagfornyelsen. Verket gir praktisk støtte til elev og frihet for lærer til å legge opp undervisningen uten å være bundet av et løp læreboka har bestemt.


Ordet Synopsis er gresk og betyr overblikk, og det er nettopp dette Synopsis gir: et overblikk over norskfaget, som i lys av den nye læreplanen er et overblikk over den moderne verden og informasjonen elevene møter gjennom alle kanaler.


I Synopsis nettressurs elev vil eleven kunne søke på relevante fagbegreper i et digitalt oppslagsverk. Nettressursen vil etter hvert suppleres med en grammatikkressurs. Bøkene finnes også tilgjengelig som d-bøker for både lærer og elev.

Bøker i samme serie