Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Synopsis nettressurs elev
Forfattere:
ISBN:
9788211035219
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis nettressurs elev

Synopsis nettressurs elev
Norsk 8-10

Synopsis er Fagbokforlagets læreverk for norsk på ungdomstrinnet og er tilpasset fagfornyelsen. Verket gir praktisk støtte til elev og frihet for lærer til å legge opp undervisningen uten å være bundet av et løp læreboka har bestemt.


Ordet Synopsis er gresk og betyr overblikk, og det er nettopp dette Synopsis gir: et overblikk over norskfaget, som i lys av den nye læreplanen er et overblikk over den moderne verden og informasjonen elevene møter gjennom alle kanaler.


I Synopsis nettressurs elev vil eleven kunne søke på relevante fagbegreper i et digitalt oppslagsverk. Nettressursen vil etter hvert suppleres med en grammatikkressurs. Bøkene finnes også tilgjengelig som d-bøker for både lærer og elev.


Synopsis Nett inneholder:

  • Synopsis Håndbok d-bok, som vil fungere som et oppslagsverk med praktiske veiledninger og teori
  • Synopsis Lesebok d-bok, med et variert utvalg av eldre og nyere tekster
  • Grundig innføring i de mest sentrale sjangrene i faget
  • Viser elevene hvordan de kan planlegge og bygge opp sine egne tekster
  • Eleven vil kunne søke på relevante fagbegreper i et digitalt oppslagsverk
  • Eleven kan jobbe på sitt nivå
  • Guru - database med begrepsforklaringer
  • Nedlastbare skriverammer fra Synopsis Håndbok
  • Nytt og innovativt grammatikkverktøy (kommer i 2021)


Format
Språk
Forventes i salg 10.08.2020
Antall
0,-

Bøker i samme serie