Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Synopsis Handbok, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
209,-

Synopsis Handbok, d-bok
Norsk 8-10

Synopsis Handbok inneheld forklaringar, illustrasjonar og løysingsforslag som støttar elevane i den praktiske delen av norskfaget. Boka dekker alle åra på ungdomstrinnet, og gir elevane grundig innføring i dei mest sentrale sjangrane i faget. Ho inneheld strukturforslag og nedbrotne modelltekstar, og viser elevane korleis dei kan planlegge og bygge opp sine eigne tekstar. 

Elevane kan bruke sjangerrettleiingane til arbeid både med skriftlege og munnlege ferdigheiter. I tillegg inneheld boka ein oppslagsdel med oversikter over grammatikk, talemål og språk- og litteraturhistorie.

Synopsis er Fagbokforlagets serie for norsk på ungdomstrinnet, og blei lansert etter fagfornyinga i 2020.

Synopsis Handbok d-bok er ei digital utgåve av papirboka, tilpassa til bruk på PC, mac og nettbrett.
Forfattere:
ISBN:
9788211035158
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
360
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis Handbok, d-bok