Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Synopsis Handbok, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
195,-

Synopsis Handbok, d-bok
Norsk 8-10

Synopsis er eit norskverk for ungdomssteget. Bøkene dekkjer alle tre åra og er tilpassa fagfornyinga i 2020.

Synopsis Handbok
  • Går rett på sak
  • Gir ei stegvis innføring i sentrale sjangrar
  • Er bygd opp rundt skriverammer og eksempeltekstar
  • Forklarer fagomgrep ved hjelp av illustrasjonar og figurar
  • Gir praktiske tips under «Ofte stilte spørsmål» bakarst i kapitla
Felles bok for 8.–10. årssteg gir fleksibilitet.


Synopsis-serien inneheld

  • Synopsis Handbok, 8.–10. årssteg
  • Synopsis Lesebok, 8.–10. årssteg
  • Elevressurs på nett med digital omgrepsbank, grammatikkverktøy og nedlastbare skriverammer
  • Lærarverktøy med ferdige undervisingsopplegg 

Bøkene finst også som d-bøker.

Synopsis Lesebok finst dessutan som lydbok.

Forfattere:
ISBN:
9788211035158
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
360
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis Handbok, d-bok