Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Synopsis Lesebok, lydbok
Språk
Flerspråklig Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
63,-

Synopsis Lesebok, lydbok
Norsk 8-10

Synopsis Lesebok

inneholder et variert utvalg av eldre og nyere tekster. Tekstene er inndelt i sjangre og er kronologisk organisert innunder hver sjanger. Boka består hovedsakelig av norske tekster, men har også noe oversatt litteratur og originale tekster på dansk og svensk. Tekstene har ordforklaringer i margen og oppgaver på flere nivåer. 

Tekstutvalget og oppgavene gjenspeiler de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen.

Synopsis Lesebok, lydbok består av alle tekstene fra Synopsis Lesebok, innspilt med skuespillere i studio.

Synopsis-serien består av


- Synopsis Håndbok, 8.–10. trinn
- Synopsis Lesebok, 8.–10. trinn
- Synopsis Nett: nettside med digital begrepsbank, nynorskverktøy, grammatikkressurs, nedlastbare skriverammer og egen lærerdel.

Bøkene finnes også som digitale d-bøker, alle med lyd innlest av skuespillere i studio.

Forfattere:
ISBN:
9788211035233
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis Lesebok, lydbok