Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Synopsis Lesebok
Forfattere:
ISBN:
9788211035189
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis Lesebok

Synopsis Lesebok
Norsk for ungdomstrinnet

Synopsis Lesebok inneholder et variert utvalg av eldre og nyere tekster. Tekstene er inndelt i sjangre og er kronologisk organisert innunder hver sjanger. Boka består hovedsakelig av norske tekster, men har også noe oversatt litteratur og originale tekster på dansk og svensk. Tekstene har ordforklaringer i margen og oppgaver på flere nivåer. I oversiktsdelen bakerst i boka er tekstene ordnet tematisk etter litterære temaer som blant annet «krig og konflikt», «forelskelse og kjærlighet». Dette er nyttig i forbindelse med temabasert undervisning eller som base for skrivedager. I tillegg finnes det en oversikt over tekstene sortert etter de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

Synopsis er Fagbokforlagets serie for norsk på ungdomstrinnet, og er tilpasset fagfornyelsen.


Format
Språk
Forventes i salg 21.04.2020
Antall
519,-

Bøker i samme serie