Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Synopsis Lesebok
Norsk 8-10

Synopsis Lesebok

inneholder et variert utvalg av eldre og nyere tekster. Tekstene er inndelt i sjangre og er kronologisk organisert innunder hver sjanger. Boka består hovedsakelig av norske tekster, men har også noe oversatt litteratur og originale tekster på dansk og svensk. Tekstene har ordforklaringer i margen og oppgaver på flere nivåer. 

Tekstutvalget og oppgavene gjenspeiler de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen.

Synopsis er Fagbokforlagets serie for norsk på ungdomstrinnet, og ble lansert etter fagfornyelsen i 2020.

Synopsis-serien består av

- Synopsis Håndbok, 8.–10. trinn
- Synopsis Lesebok, 8.–10. trinn
- Synopsis Nett: nettside med digital begrepsbank, nynorskverktøy, grammatikkressurs, nedlastbare skriverammer og egen lærerdel.

Bøkene finnes også som digitale d-bøker, alle med lyd innlest av skuespillere i studio. 


Forfattere:
ISBN:
9788211035189
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
396
Verk:
Synopsis
Trinn:
8, 9, 10
Synopsis Lesebok