Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Puls Yrkesliv i ambulansefag
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
999,-
Forventes utgitt 26.11.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Puls Yrkesliv i ambulansefag
vg2-vg3 ambulansefag

Puls Yrkesliv i ambulansefag  lærer elevane å vareta sikkerheita både for seg sjølv og andre under ulike ambulanseoppdrag. Dei får god kjennskap til nasjonale operative prosedyrar, dokumentasjon og kvalitetsutvikling, og dei lærer å arbeide i samsvar med retningslinjer og prosedyrar for samvirke, lover og regelverk. Boka gir kompetanse i operativ leiing på ein skadestad, og situasjonar med pågåande livstruande vald og masseskadesituasjonar blir også tekne opp.

Denne læreboka er ein del av eit komplett læreverk som dekkjer den nye læreplanen for vg2 og vg3 ambulansefag. Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og til saman fire lærebøker som følgjer programfaga:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevane lettlesne og oversiktlege verk der innlæring av omgrep står sentralt. Bøkene har ordforklaringar i margen, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til djupnelæring. Illustrerte casar med faste karakterar følgjer elevane gjennom verket og gjer fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211045553
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Verk:
Puls ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Yrkesliv i ambulansefag