Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Puls Yrkesliv i ambulansefag, brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Forventes utgitt 24.09.2024
295,-

Puls Yrkesliv i ambulansefag, brettbok
vg2-vg3 ambulansefag

Puls Yrkesliv i ambulansefag lærer elevene å ivareta egen og andres sikkerhet under ulike ambulanseoppdrag. De får god kjennskap til nasjonale operative prosedyrer, dokumentasjon og kvalitetsutvikling, og de lærer å arbeide i samsvar med retningslinjer og prosedyrer for samvirke, lover og regelverk. Boka gir kompetanse i operativ ledelse på et skadested, og situasjoner med pågående livstruende vold og masseskadesituasjoner blir også omhandlet.

Denne læreboka er en del av et komplett læreverk som dekker den nye læreplanen for vg2 og vg3 ambulansefag. Serien består av en tverrfaglig nettressurs og til sammen fire lærebøker som følger programfagene:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene lettleste og oversiktlige verk hvor begrepsinnlæring står sentralt. Bøkene har ordforklaringer i margen, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til dybdelæring. Illustrerte caser med faste karakterer følger elevene gjennom verket og gjør fagstoffet både aktuelt og praksisnært.
Forfattere:
ISBN:
9788211044662
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Verk:
Puls ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Yrkesliv i ambulansefag, brettbok