Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Ambulansefag
Trinn: Vg2 og vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettressurs elev og nettressurs lærer

Se kort presentasjon av læreverket (varighet ca. 2 minutter): https://vimeo.com/892600408/245804df44? 

Et nytt læreverk i vg2–vg3 ambulansefag
Dette læreverket tar sikte på å gi elevene et solid grunnlag for å utføre akuttmedisinske behandlinger og sikker transport av pasienter under tidspress og i krevende situasjoner.
I Puls møter elevene et lettlest og oversiktlig verk. Verket består av en tverrfaglig nettressurs for elever og lærere og fire lærebøker som følger programfagene:

- Ambulansemedisin 1
- Ambulansemedisin 2
- Yrkesliv i ambulansefag
- Kommunikasjon og samhandling

Lærebøkene finnes i både trykt og digital utgave.

I dette yrkesrettede verket står dybdelæring sentralt. Verket har illustrerte caser med situasjoner fra yrkeslivet som eksemplifiserer viktig teori. Fagstoffet blir mer håndgripelige og relevant for elevene, og viktige sammenhenger blir lettere å forstå og huske.

Læreverket har gjennomgående støtte for aktiv innlæring av fagbegreper. Nye fagbegreper blir forklart underveis i bøkene. De samme begrepene finnes i et register bak i hver bok samt i en søkbar database på nettressursen. Både nettressursen og lærebøkene har differensierte oppgaver for programfagene på vg2 og vg3. Verket inneholder tegninger, infografikk, bilder og multimedia for visuell læring.

Jeanette Viggen Andersen er utdannet ambulansefagarbeider. I tillegg har hun nasjonal paramedic utdanning med påbygg, en bachelor i sykepleie og en master i Prehospital Critical Care (PHCC) fra Universitetet i Stavanger. Jeanette har lang erfaring fra ambulansetjenesten ved OUS. Nå jobber hun som paramedic ved OUS og som universitetslektor ved bachelor i paramedisin utdanningen ved OsloMet. I regi av denne stillingen er hun en del av den nasjonale referansegruppen PLIVO. Hun har også arbeidet med nordiske partnere for å utarbeide et forslag til rammeverk for paramedisinutdanninger i norden.

Silje Hemnes Halvorsen har en masterutdanning i intensivsykepleie, og videreutdanning i avanserte klinisk sykepleie, ved Høgskulen på Vestlandet. Hun jobber idag på Karmøy legevakt, hvor hun har flere års erfaring. I tillegg har hun arbeidserfaring fra medisinsk avdeling og ambulansetjenesten i Helse Fonna.

Eirik Illguth er utdannet ambulansearbeider og Nasjonal Paramedic. Han har mange års erfaring fra ambulansetjenesten ved Stavanger Universitetssjukehus og har hatt arbeidsoppgaver spesielt tilknyttet ambulansetjenestens utstyr, intern undervisning, opplæring og internutdanning. Illguth har utviklet undervisningsmateriell og bidrar med undervisning og simulering på paramedisinstudiet ved Universitetet i Stavanger.

Ole-Jonny Kloster har fagbrev som ambulansearbeider og Nasjonal paramedic-utdanning fra Universitetet i Stavanger. Han har i tillegg grunnleggende sykepleie og praktisk-pedagogisk utdanning fra Høgskolen Stord/Haugesund. Han har mange års erfaring fra ambulansetjenesten og AMK. Kloster jobber nå som lærer ved Sauda vidaregåande skule, hvor han blant annet underviser i vg2 ambulansefag.

Bernt Kristiansen er utdannet ambulansearbeider og Nasjonal paramedic ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har også videreutdanning i operative styringssystemer ved Politihøgskolen og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen. Kristiansen har lang fartstid i ambulansetjenesten og Forsvaret og jobber nå som prehospital beredskapsleder på St. Olavs hospital.

Trond M. Lund har fagbrev som ambulansearbeider, Nasjonal paramedic-utdanning med påbygg og grunnleggende sykepleierutdanning. Han har mange års operativ erfaring fra ambulansetjenesten i Helse Stavanger, hvor han også har jobbet med fagutvikling. Han har lang erfaring med akuttmedisin- og beredskapsopplæring for blant annet offshoreindustrien, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Universitetet i Stavanger og Røde Kors, også på flere oppdrag i utlandet. Lund er i dag ambulansearbeider ved Stavanger Universitetssjukehus og lærer på bachelor i paramedisin ved Universitetet i Stavanger.

Martin Meling er utdannet ambulansearbeider og sykepleier ved Universitetet i Stavanger. Han har flere års erfaring innen psykiatrien, både ved akutt og allmennpsykiatrisk sengepost for ungdom (BUPA), akutt mottakspost i voksenpsykiatrien og i psykiatriambulanse. Videre har han arbeidserfaring fra somatisk ambulanse, AMK og legevakt ved Stavanger legevakt. Meling jobber i dag som ambulansearbeider og AMK-operatør i Helse Stavanger.

Ingvar Skjerve er rådgiver i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet. Skjerve er utdannet sykepleier med mastergrad i profesjonsetikk og diakoni fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet som fagutviklingssykepleier ved Økernhjemmet og yrkesseksjonsleder i Fagforbundet pleie og omsorg Oslo. Skjerve har utgitt bøkene Homo Solidaricus. Et oppgjør med myten om det egoistiske mennesket (ResPublica, 2018) sammen med Wegard Harsvik og Deltakerne. En reise i demokratiets framtid (Manifest, 2009) sammen med Audun Lysbakken.  

Jane Therese Jensen Skogland er utdannet ambulansearbeider og jobber ved ambulansetjenesten i Helse Fonna. Hun har i tillegg flere års erfaring som veileder for ambulanselærlinger i tjenesten. Hun har tatt videreutdannelse i Beredskapsledelse og Masterutdanning i Intensivsykepleie ved Høgskulen på Vestlandet.

Stephen J. M. Sollid er utdannet lege og spesialist i anestesiologi og har en doktorgrad i pasientsikkerhet og risikostyring. Han har mange års erfaring som lege i prehospital akuttjeneste, hovedsakelig i luftambulansetjenesten, men også i legebil i ambulansetjenesten. Han bidro til å etablere og bygge opp masterutdanning i prehospital akuttmedisin ved Universitetet i Stavanger og deltok i utviklingen av en nasjonal læreplan for paramedisin i Norge. Sollid er i dag klinikkleder for prehospital klinikk i Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han underviser på bachelor-, master- og doktorgradsnivå og er veileder for flere doktorgradsprosjekter innen akuttmedisin og pasientsikkerhet.

Kjetil Torgeirsen er utdannet ambulansearbeider og Nasjonal paramedic og har en mastergrad i Prehospital Critical Care (PHCC) fra Universitetet i Stavanger. Han har mange års erfaring som instruktør, fasilitator og veileder i ambulansetjenesten ved Stavanger Universitetssjukehus. Siden 2006 har Torgeirsen jobbet med simuleringsopplæring lokalt, nasjonalt og internasjonalt i Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER). I tillegg arbeider han for tiden som forsker og ph.d.-kandidat i prosjektet Safer Births Bundle of Care i Tanzania og som universitetslektor II i masterprogrammet PHHC ved Universitetet i Stavanger.

Eline Skirnisdottir Vik er utdannet sykepleier og jordmor. Hun har en doktorgrad i jordmorfag fra Universitetet i Bergen. Vik har publisert flere studier, blant annet med fokus på gravide og fødende kvinner med innvandrerbakgrunn og på ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon. Hun har bred erfaring fra nyfødtmedisin, svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. I dag arbeider Vik i jordmorutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet i kombinasjon med en mindre stilling ved en føde- og barselavdeling på Kvinneklinikken i Bergen.

Olav Østebø er utdannet ambulansearbeider og Nasjonal paramedic og har bred erfaring i fagutvikling i ambulansetjenesten. Han har vært medlem av Utdanningsdirektoratets faglige råd for helse- og oppvekstfag i flere perioder. Østebø var leder og medlem av tre læreplangrupper for ambulansefaget, medlem av prosjekt- og styringsgruppen som etablerte Nasjonal paramedic-utdanning ved Høgskolen i Lillehammer og nestleder i arbeidsgruppen RETHOS som utarbeidet studieplanen og nasjonal forskrift for paramedisinutdanningen. Han har også vært medlem i Nasjonal klagenemnd for ambulansefaget. Han har erfaring som AHLR-instruktør, PHTLS-instruktør, veileder og faglig leder for lærlinger i ambulansetjenesten og har i mange år representert helsetjenesten i Nasjonalt redningsfaglig råd. Han var prosjektleder og øvingsleder for Nasjonal helseøvelse 2018 som var samordnet med NATO-øvelsen Trident Juncture. Østebø har arbeidet som beredskapskoordinator i Helse Stavanger og underviser i dag på paramedisinutdanningen ved Universitetet i Stavanger.

En tverrfaglig nettressurs for ambulansefag Vg2 og Vg3 er utviklet for å bidra til samarbeid og aktivitet i undervisningen: 
https://ambulansefag.fagbokforlaget.no/login

På denne nettressursen kan elevene oppøve ferdighetene sine med ulike læringsfilmer, en interaktiv læringsarena og et eget dokumentasjonsverktøy. De kan bryne seg på et bredt utvalg av yrkesoppgaver på Vg2 eller Vg3-nivå, individuelt eller i fellesskap. En omfattende søkbar database med begreper bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse.

Lærerne har tilgang til det samme som elevene, men får i tillegg gode planleggingsverktøy, presentasjoner og undervisningsopplegg.

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgs- og kundekonsulent Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no  Telefon: 97556656

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Mona Lien: Mona.Lien@fagbokforlaget.no Telefon: 45246695

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun