Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Puls Ambulansemedisin 1
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 24.10.2023
769,-

Puls Ambulansemedisin 1
vg2-vg3 ambulansefag

Denne læreboka gir kunnskapen ambulansearbeidaren treng om celler og vev, rørsleapparatet, dei ulike organsystema, nervesystemet og fysiologi. Elevane lærer også om hygiene, smittevern og generell og spesiell farmakologi. 

Puls Ambulansemedisin 1 er ein del av eit komplett læreverk som dekkjer den nye læreplanen for vg2 ambulansefag og vg3 ambulansefaget. Verket består av ein tverrfagleg nettressurs og til saman fire lærebøker som følgjer programfaga:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevane lettlesne og oversiktlege verk der innlæring av omgrep står sentralt. Bøkene har ordforklaringar i margen, omgrepsregister, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til djupnelæring. Illustrerte casar med faste karakterar følgjer elevane gjennom verket og gjer fagstoffet både aktuelt og praksisnært.
Forfattere:
ISBN:
9788211046536
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Verk:
Puls vg2/3 ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Ambulansemedisin 1