Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Puls Ambulansemedisin 2
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 27.02.2024
879,-

Puls Ambulansemedisin 2
vg2-vg3 ambulansefag

Denne læreboka gir eit solid kunnskapsgrunnlag i sjukdommar og skadar hos pasientar i alle aldrar. Svangerskap og fødsel, psykiske sjukdomstilstandar og utfordringar hos den eldre pasienten har fått spesiell merksemd. Elevane får god kjennskap til triagering, undersøking, prehospital behandling, overvaking og transport av pasientar. 

Puls Ambulansemedisin 2 er ein del av eit komplett læreverk som dekkjer den nye læreplanen for vg2 ambulansefag og vg3 ambulansefaget. Verket består av ein tverrfagleg nettressurs og til saman fire lærebøker som følgjer programfaga:
  • Ambulansemedisin 1
  • Ambulansemedisin 2
  • Yrkesliv i ambulansefag
  • Kommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevane lettlesne og oversiktlege verk der innlæring av omgrep står sentralt. Bøkene har ordforklaringar i margen, omgrepsregister, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som stimulerer til djupnelæring. Illustrerte casar med faste karakterar følgjer elevane gjennom verket og gjer fagstoffet både aktuelt og praksisnært.

Forfattere:
ISBN:
9788211045577
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Verk:
Puls vg2/3 ambulansefag
Trinn:
VG2, VG3
Puls Ambulansemedisin 2