Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 3a Grunnbok
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252178968
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
3
Matte overalt 3a Grunnbok

Matte overalt 3a Grunnbok
Grunnbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.

Matte overalt

- formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen
- motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon
- gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning


Grunnboka skal brukast av lærar og elevar i fellesskap. Boka er eit nyttig hjelpemiddel i klasserommet.
Elevane arbeider vidare med tilpassa lærestoff i Arbeidsbok 1 og på <a href="http://matteoveralt.samlaget.no/">fagnettstaden til Matte overalt</a>. Nedst på sidene i grunnboka finst korte, instruktive informasjonstekstar til dei vaksne, med råd og eksempel.

Innhald:
Kapittel 1 Rekning med tala 0-1000
Kapittel 2 Tala 0 - 1000
Kapittel 3 Måling
Kapittel 4 Geometri
Kapittel 5 Brøk
Kapittel 6 Mønster og symmetri
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
209,-

Bøker i samme serie