Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 2
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252177459
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
2
Matte overalt 2

Matte overalt 2
Arbeidsbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er et læreverk i matematikk for grunnskolen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrende. Et stort og mangfoldig oppgaveutvalg og gode, praktiske lærerveildningen gjør det lett å lage spennande og varierte opplegg uten mye forarbeid.

Matte overalt

- formidler matematikken gjennom situasjoner som elevene kjenner igjen
- motiverer elevene gjennom åpne og utforskende oppgaver og en fornuftig progresjon
- gjør det enkelt for læreren å planlegge og gjennomføre god, variert undervisning


Kapitlene i
arbeidsboka følger kapitlene i de to grunnbøkene. Her kan elevene i større grad arbeide individuelt, etter at fagstoffet i grunnboka er gjennomgått. Arbeidsboka inneholder mange oppgaver med stor variasjon i vanskegrad.

Innhold:
Kapittel 1 Tallene 11–20
Kapittel 2 Mangekanter og sirkler
Kapittel 3 Tabeller og diagrammer
Kapittel 4 Måling – lengde
Kapittel 5 Tallene 0–100
Kapittel 6 Symmetri
Kapittel 7 Tid
Kapittel 8 Dobling og halvering
Kapittel 9 Tallfølger, partall og oddetall
Kapittel 10 Kjøp og sal
Kapittel 11 Areal
Kapittel 12 Rom
Kapittel 13 Addisjon og subtraksjon
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
209,-

Bøker i samme serie