Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 1
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252176254
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
1
Matte overalt 1

Matte overalt 1
Arbeidsbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.

Matte overalt

- formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen
- motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon
- gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning

Kapitla i
arbeidsboka følgjer kapitla i grunnboka. Her kan elevane i større grad arbeide individuelt etter at fagstoffet i grunnboka er gjennomgått. Arbeidsboka inneheld mange oppgåver med stor variasjon i vanskegrad.

Innhald:
Kapittel 1 Omgrep
Kapittel 2 Tala (1–5 og 0)
Kapittel 3 Pluss og minus
Kapittel 4 Former og mønster
Kapittel 5 Tala (6–10)
Kapittel 6 Pluss og minus
Kapittel 7 Tabellar og diagram
Kapittel 8 Tala (11–20)
Kapittel 9 Kjøp og sal
Kapittel 10 Måling
Kapittel 11 Kan eg dette?

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
219,-

Bøker i samme serie