Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 2a Grunnbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
259,-

Matte overalt 2a Grunnbok
Grunnbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.

Matte overalt

- formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen
- motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon
- gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning


Grunnboka skal brukast av lærar og elevar i fellesskap. Boka er eit nyttig hjelpemiddel i klasserommet. Elevane arbeider vidare med tilpassa lærestoff i Arbeidsbok 2 og på fagnettstaden matteoveralt.no. Nedst på sidene i grunnboka finst korte, instruktive informasjonstekstar til dei vaksne, med råd og eksempel.

Innhald:
Kapittel 1 Tala 11 20 
Kapittel 2 Mangekantar og sirklar
Kapittel 3 Tabellar og diagram
Kapittel 4 Måling lengd
Kapittel 5 Tala 20 100
Kapittel 6 Symmetri

Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252176353
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
2
Matte overalt 2a Grunnbok